Maias

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Os Maias

Slide 3

Ubicación

Slide 4

Cronoloxía Parte da linea do tempo: 1230 D.C. O Códice de Grolier e escrito. 1244 D.C. Os Itzá abandonan Chichén Itzá por razóns desconocidas. 1263 D.C. Os Itzá empezan construindo la cidade de Mayapán. 1283 D.C. Mayapán convertese en l capital civil de Yucatán. 1325 D.C. Fundación de Tenochtitlán polos Aztecas. 1429 D.C. Juana de Arco foi queimada na fogueira. 1441 D.C. Os Xiu de Uxman atacan Mayapán e matan os Cocoomes. 1461 D.C. Mayapán é abandonado. 1470 D.C Iximché, A Capital del Chaquiels crease. 1492 D.C. Colón descubre o Novo Mundo.

Slide 5

Localización A civilización maia habitou unha vasta rexión denominada Mesoamérica, no territorio hoxe comprendido por cinco estados do suleste de México que son, Campeche, Chiapas,Quintana Roo, Tabasco e Yucatán; e en América Central, nos territorios actuais de Belice, Guatemala, Honduras e El Salvador, con unha historia de aproximadamente 3.000 anos

Slide 6

Historia

Slide 7

O pobo Maia é un grupo que ocupou o mesmo territorio durante miles de anos. Estas persoas falan unha trintena de linguas que teñen o mesmo orixe.

Slide 8

Organización social

Slide 9

O Halach Uinic cumpría funcións civís, militares e relixiosas; a clase dirixente, ademais, estaba composta polas autoridades das ramas sinaladas. O segundo estrato da estrutura social maia estaban ubicados os funcionarios encargados das funcións administrativas de menos rango. Nun terceiro estrato estaban os militares, sacerdotes, adiviños, curandeiros e comerciantes.

Slide 10

Economía

Slide 11

Os Maias basearon a súa economía principalmente no comercio da agricultura, pero a cacería de animais salvaxes e coleccionar produtos do bosque tamén eran actividades importantes.

Slide 12

CULTURA Escriba aquí el texto

Slide 13

Creencias Mayas A vida cotiá dos Maias estaba sempre impregnada polas crenzas relixiosas. Contaban con numerosos templos dedicados aos seus deuses, estas divindades estaban vinculadas a natureza: o ceo, a morte, o Sol, o millo, etc.

Slide 14

Mitoloxía Crenzas politeístas. Esta cultura mesoamericana sígueo cas tradicións da súa relixión dende fai 3.000 anos ata o século IX.

Slide 15

Arte O arte Maia, é un reflexo do seu estilo de vida e cultura. Este arte manifestábase, en debuxos e pinturas

Slide 16

Páxinas

Slide 17

http://www.mayasautenticos.com/arte_maya.htm http://www.indemaya.gob.mx/cultura-maya/cronologia-maya.php http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya http://berclo.net/page01/01es-hist-maya.html http://www.escolares.net/trabajos_interior.php?Id=286 http://www.parque-tikal.com/tikalecono.htm http://www.ceibal.edu.uy/contenidos/areas_conocimiento/cs_sociales/091104_tzotziles/creencias_mayas.html http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_maya

Slide 18

Nombres

Slide 19

Ana Martínez Santórum Marlén Parada Patón Olalla Doeste Ferro Saray Romero Nieto

Slide 20

FIN

URL:
More by this User
Most Viewed