ხევისბერი გოჩა (1)

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ავტორი: ალ.ყაზბეგი ხევისბერი გოჩა – შვილის მსხვერპლი თუ სიტუაციის მსხვერპლი? მასწავლებელი: თ.ელიაშვილი XI კლასი

Slide 2

ხევისბერი გოჩა გოჩას როლის შემსრულებელი–ს.ბაღაშვილი

Slide 3

გაბრწყინვებული, მაგრამ დამყარებული მოხუცის სახე, ზრუნვითა და მჭმუნვარებით სავსე, ყველას გულს იგებდა და მისვე უნებურად იმორჩილებდა. სამების კრება

Slide 4

ხევისბერი მიმართავს სამწყმსოს ღმერთი დიდია და გულუხვი!.. თავის გაჩენილს კიდეც დაარჩენს… ჩვენც არ დაგვკარგავს… რაი უნდა ჩვენგან ნუგზარას, რაისთვი გვეჭრება ოჯახობაში?.. 

Slide 5

გუგუა და ონისე

Slide 6

გოჩას გაფრთხილება  აბა, მაშ წადი, – წამოდგომით გააგრძელა მოხუცმა: – წადი, სადაც გინდა, ოღონდ ჩემს სიტყვებს ნუ დაივიწყებ… გახსოვდეს, ვისი გორისა ხარ და კაცი კი ტანჯვისთვის არის გაჩენილი.

Slide 7

ონისე–გოჩას მემკვიდრე  გოჩაუ! რაისთვი გვეკითხები მაგას!.. ხევმა ძმობა იცის და, ღთის მადლმა, მოკეთედ მყოფს მეზობლისთვის ჩვენგანი ყველა თავს გადასდებს… მოკვდეს ის კაცი, ვინც მოძმეს ვერ გაიტანს, შერცხვეს ის ქუდოსანი, ვინც მეზობელს ღალატად შეადგების!.. მაგრამ ის მოხევეც დაიმარხოს, ვინც ყმად გახდომა ისურვოს!.

Slide 8

ონისე შეყვარებულია ქალები გასცდნენ და ონისეც წამოდგა ზეზედ. ის გაიზმორა. მედიდურად მიიხედ-მოიხედა და რაღაცა ძალა იგრძნო, რომელსაც თავის თავს დღემდის ვერ ამჩნევდა. ძიძიას უყვარდა – ქვეყანა თავისი ეგონა!.

Slide 9

შეყვარებული გუგუა გუგუა, რომელიც შესტრფოდა თავის ცოლს, ისე შინ არ შემოვიდოდა, რომ ცოლისთვის ან ჩურჩხელის ნაჭერი, ან წითელი ვაშლი არ მოეტანა და გატაცებულის გრძნობით არ დაეკოცნა. 

Slide 10

ძიძია ძიძია უყურებს დამნაშავეების გასამართლებას

URL: