BAB 9 TINGKATAN 1

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

BAB 9 WARISAN KESULTANAN MELAYU OBJEKTIF PENGETAHUAN PENGUKUHAN

Slide 2

ISI KANDUNGAN 9.1 Sistem pemerintahan dan pentadbiran 9.2 Sistem Perundangan Kerajaan Melayu 9.3 Kegiatan Ekonomi di Negeri-negeri Melayu 8.4 Sosiobudaya

Slide 3

Memahami sistem pemerintahan dan pentadbiran negeri-negeri Melayu Menghuraikan undang-undang adat dan undang-undang bertulis dalam sistem perundangan neeri-negeri Melayu. Menerangkan kegiatan ekonomi di negeri-negeri Melayu Memmerihalkan kegiatan sisio budaya masyarakat Melayu tradisional Objektif pembelajaran Pada akhir bab ini, murid akan dapat: MENU

Slide 4

Unsur patriotisme UNSUR: Kepatuhan kepada undang-undang dan pentadbiran TINGKAHLAKU: Mematuhi peraturan dan undang-undang UNSUR: Kegigihan berusaha meningkatkan kemakmuran negara kita TINGKAHLAKU: Berbangga dengan bumi kita yang bertuah Berbangga dengan kebolehan, keupayaan dan kreatif kita

Slide 5

MENU

Slide 7

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGERI SEMBILAN UNDANG *Ketua segala luak *Empat luak diperintah oleh undang iaitu Sg. Ujong,, Jelebu, Johol dan Rembau *daerah lain diperintah oleh penghulu LEMBAGA Ketua suku atau waris BUAPAK *Ketua Perut *Setiap anggota perut merupakan anak buat YAMTUAN BESAR

Slide 8

PERANAN PEMBESAR NEGERI-NEGERI MELAYU

Slide 9

9.2 SISTEM PERUNDANGAN Undang-Undang Adat

Slide 10

Ciri- Ciri Serta Keistimewaan Adat Temenggung dan Adat Perpatih

Slide 12

9.3 KEGIATAN EKONOMI DI NEGERI – NEGERI MELAYU

Slide 13

TIMBANGAN, SUKATAN DAN UKURAN

Slide 14

PENGANGKUTAN

Slide 15

STRUKTUR MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL 9.4 SOSIOBUDAYA

Slide 16

GAYA HIDUP GOLONGAN BANGSAWAN

Slide 19

KEGIATAN MASA LAPANG Halaman 165

Slide 20

Halaman 167

Slide 21

KARYA PERSURATAN

Slide 22

ADAT RESAM

Slide 23

ADAT RESAM

Slide 24

PENDIDIKAN

Slide 25

SOALAN PENGUKUHAN Kedaulatan dapat menjamin i. ………………………… ii…………………………… iii. ………………………… Namakan alat-alat kebesaran yang mengukuhkan kedaulatan sultan? i. …………………………………. ii. …………………………………. iii. …………………………………. iv. …………………………………. v. …………………………………. 3. Senaraikan alat-alat muzik nobat i. …………………………………… ii. …………………………………… iii. …………………………………… iv. ………………………………….. v. ………………………………….. MENU

Slide 26

CIRI ADAT TEMENGGUNG ADAT PERPATIH PEMERINTAHAN SISTEM KELUARGA PERKAHWINAN HARTA PUSAKA HUKUMAN

URL:
More by this User
Most Viewed