ვაჟა–ფშაველა

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

XI klasi Tamar kobaxiZe ვინ იყო ვაჟა?

Slide 2

დაბადება...

Slide 3

ჩარგალი

Slide 5

სახლი

Slide 7

სამუშაო მაგიდა

Slide 8

ინტერიერი

Slide 15

ოჯახი

Slide 16

რამ შემქმნა ადამიანად?

Slide 17

სიყვარული

Slide 18

Gulis TvalebiT…

Slide 19

კაი ყმა

Slide 20

სიკვდილი

Slide 22

,,დავრჩი?..“

Slide 23

მთავ, შენ ის ჩემი ნათქვამი გულ–მკერდზე დაიწეროდი...

URL: