Подробен преразказ

+98

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Подробен преразказ на приказка Сливи за смет Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 2

Чуйте приказката! Помислете кои са главните герои в нея! Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 3

Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 4

Ще откриете героите от приказката скрити в мрежата. Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 5

Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен Кой момент от приказката ви хареса най-много? Помислете и разкажете!

Slide 6

Примерен план: 1. Появило се хубаво момиче. 2.Селянинът и момичето разговаряли. 3. Селянинът взел девойката за снаха. 4. Жените се надпреварвали да събират смет. 5. Селянинът продавал сливи по селата. Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 7

Образувайте въпроси към думите! намислил Какво Какво тръгнал продавал се надпреварвали вземал и давал Накъде Кои Какво един селянин? селянинът? селянинът? да носят повече смет? селянинът? Като си помагате с текста, образувайте още въпроси! Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 8

Улови само думите от приказката! Запиши ги в работната тетрадка! град селянин моми пчели котета сливи портокали син дъщеря снаха смет жени баби мъкнели къщовница Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 9

Да свържем правилно изразите! Един селянин намислил да ожени сина си. Продавал сливи за смет. Всички се надпреварвали да донесат повече боклук. да донесе още смет. Зарадвал се, че открил такава къщовница. А сега да ги подредим! 1 2 3 4 5 Сливарят посъветвал момичето Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 10

Езиков кът В подробния преразказ се: Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 11

Правопис: сел нин м миче к овница на пр варват се чис ница с се с бере рек л д во ка я о ъщ д е т ъ д ъ ъ е й Всяка част от преразказа започва на нов ред. ! Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

Slide 12

Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен Думите на героите се преразказват. Хайде, девойче, идвай да си купиш сливи! Аз няма да си купя! Е, хубава девойко, иди, иди донеси още смет! Нямаме повече, чичо. И това, дето нося, ми да-доха съседите! Ха така, моме! Ти ще ми бъдеш снаха и ще бъ-деш чистница и добра къщовница! Селянинът повикал момичето да си купи сливи. То казало, че ня-ма да купи. Сливарят посъветвал девойката да донесе още смет. Тя отгово-рила, че повече нямат в къщи. Дори тази, която носи, и дали съседите. Зарадвал се селянинът, че от-крил такава чистница и къщов-ница и я взел за снаха.

Slide 13

На всички желая приятна работа! Светла Иванова, СОУ “Д-р П. Берон“, с. Хитрино, обл. Шумен

URL: