RÍO LÉREZ

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Río Lérez Contaminación e outros problemas

Slide 2

Estamos a perder a riqueza e beleza do noso río e dos seus afluentes

Slide 3

Polos efectos da contaminación causada por: VERTIDOS DE AUGAS RESIDUAIS DE ORIXE DOMÉSTICO directamente ou por filtracións ao río ou aos seus afluentes. VERTIDOS CLANDESTINOS DE DIVERSA ORIXE entre eles de procedencia industrial. USO ABUSIVO DE ABONADO MINERAL que pasa a fontes subterráneas ou directamente á canle do río pola escorrentía. VERTIDO DE PURÍNS DAS GRANXAS das marxes. SÓLIDOS ORGÁNICOS E MINERAIS PROCEDENTES DE INCENDIOS FORESTAIS incorporados ás augas. DEPÓSITO DE RESTOS de todo tipo nas augas e nas ribeiras. ACUMULACIÓN DE LODOS e materia orgánica que impide a osixenación. FALTA DE LIMPEZA FALTA DE ATENCIÓN á problemática da contaminación polas autoridades. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS sen estudo de impacto.

Slide 4

Vertido indeterminado augas arriba

Slide 5

Vertidos urbanos na rúa Uruguai

Slide 6

Coloración anormal por un vertido industrial preto da ponte da Lira

Slide 7

Mancha de gasóleo cerca da ponte de Santiago

Slide 8

Outra mancha de gasóleo no peirao deportivo. Aos muxos non parece afectarlles

Slide 9

Manchas orgánicas, de graxa e outras xunto á ponte dos Tirantes ou da Lira

Slide 10

Mancha branca atribuída ás obras do AVE no Gafos

Slide 11

Vertidos ilegais urbanos no Gafos

Slide 12

Escombros na canle do río Tomeza

Slide 13

Mortandade de peixe no río Alba

Slide 14

Acumulación de lixo xunto á Ponte da Ría

Slide 15

Lixo na Xunqueira de Alba

Slide 16

¡Ata bicicletas vellas se poden atopar se seguimos o curso do río!

Slide 17

Vertedoiro incontrolado nas marxes do río Almofrei. Ata un canón se pode ver na imaxe ...

Slide 18

Os resto dunha “festa” abandonados na marxe do Gafos tres días despois dunha limpeza na zona urbana do río

Slide 19

Os animais mortos na canle do río son outra mostra do “incivismo” dalgúns e da falta de vixiancia doutros

Slide 20

A falta de protección e limpeza degradan humedais como as marismas do Vao

Slide 21

Manchas orgánicas na desembocadura do Gafos

Slide 22

O peirao da Moureira presenta este estado aínda que a cisnes e gaivotas, como ás autoridades, non parece importarlles

Slide 23

A acumulación de materia orgánica e lodos están deixando sen calado o río. Estes barcos xa quedaron en “seco” en varias ocasións

Slide 24

Tubo de desaugue e materiais varios amoreados na desembocadura do Gafos

Slide 25

Detalle ampliado da imaxe anterior

Slide 26

O río Gafos está quedando sen canle porque nela acumúlanse area e pedras arrastradas polo propio río que ninguén retira. A consecuencia será inundacións das beiras se chove un pouco con mareas cheas

Slide 27

Outra vista do mesmo problema

Slide 28

Resultado do “arranxo” dunha ponte é o que se ve: terra e árbores botados á canle do río en Xeve

Slide 29

Lodos na canle do río por descoido do seu coidado

Slide 30

Tubaxe e vexetación “esquecidos” no río en Monte Porreiro

Slide 31

O túnel do AVE en Lérez provoca unha alteración total

Slide 32

Impacto das obras do AVE na marxe esquerda do río, ben visible dende a avenida de Bos Aires

Slide 33

Este elegante cisne xa non poderá buscar a paz neste lugar dos “Salóns do Lérez”

Slide 34

A nova ponte das Correntes estreitará aínda máis a canle do río

Slide 35

O evidente estreitamento da canle do río xunto á desembocadura do Alba xa case tapada polos arrastres de terra dos temporais

Slide 36

Acumulación de materiais de “arrastre” baixo a ponte das Correntes, na desembocadura do río Alba

Slide 37

TAMÉN ....

Slide 38

Consecuencias da construcción de MINICENTRAIS Destrucción de camiños, construción indiscriminada de estradas por todos os lados, explosións, etc. Cambio do leito do río, destrución en varios quilómetros do río xa que quedan secos ou case secos. Destrucción do terreo e as súas especies especialmente das árbores de ribeira e polo tanto da fauna asociada a elas. Augas estancadas e sen vida. Cambio local do clima porque humedecen o ambiente ao crear focos de néboa. Deixan de funcionar os sistemas de autodepuración constituídos pola corrente do río. Diminución de especies sobre todo de insectos e plantas. Desaparición de especies migratorias que non poden escalar, morren nas turbinas ou sofren estrés e non desovan. Cambios de nivel das augas por baixo da presa que afectan a moitas especies o mesmo que os cambios bruscos da temperatura das augas. Morte de moitas especies na canle de desviación. Destrucción de posibilidades turísticas.

Slide 39

Túnel no salto de San Xusto

Slide 40

¡Adeus a esta imaxe de río bravo!

Slide 41

Minicentral en Cerdedo

Slide 42

Impacto da construcción dunha minicentral no río Almofrei

Slide 43

Impacto da construcción dunha minicentral

Slide 44

¡Adeus a paraxes coma este!

Slide 45

Isto será o que veremos se fan máis minicentrais

Slide 46

Cando deixen de consideralas “productivas” quedará isto e ninguén se molestará en limpar

Slide 47

Xa perdemos isto: as xunqueiras

Slide 48

¡Vanos quitando tamén fermosas paisaxes como esta!

Slide 49

Para realizar esta GUÍA levouse a cabo unha investigación previa sobre o río empregando todas as fontes posibles, fixéronse fotografías, recolléronse fotos antigas e pediuse a compañeir@s, familiares e amigos fotografías tomadas por el@s. Como non tiñamos todo o que queriamos recorremos a internet. Dende aquí damos as grazas a tod@s as persoas que teñen colgada información gráfica do noso río e dos seus afluentes. No derradeira imaxe aparecen citadas as fontes

Slide 50

BIBLIOGRAFÍA: Breve xeografía de Galicia, Albrey Vázquez, José A. Xeografía de Galicia, Pérez Alberti, Augusto. Ed. Sálvora Xeografía de Galicia, Pérez Alberti, Augusto. Ed. Gran Enciclopedia Galega Xeografía de Galicia, Río Barja, Francisco J. Xeografía de Galicia, Mª Pilar Torres de Luna. Universidade de Santiago Pontevedra, Terra de Montes, Deza e Condado, Laredo Verdejo, Xosé L. Ed. Xerais

Slide 51

Páxinas web utilizadas: www.sendereando.com www.flickr.com especialmente as fermosas imaxes de Pepa Loba www.panageos.es www.wikipedia.org Tamén empregamos imaxes de prensa O resto son imaxes propias ou de amig@s e familiares

Summary: Contaminación e outros problemas

Tags: contaminacion

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
FLORA DO RÍO LÉREZ I
FLORA DO R...
 
 
 
Previous Page Next Page