Areal og omkreds

+34

No comments posted yet

Comments

Slide 1

I det følgende gennemgås det, hvordan man beregner arealet og omkreds af en række traditionelle geometriske figurer. Den første figur er et rektangel. Kendetegnet for et rektangel er, at alle hjørner er rette. Dermed er siderne parallelle eller vinkelrette på hinanden. Vinkelsummen i figuren er 360 grader. # Arealet beregnes som længde gange bredde. # Og omkredsen beregnes som 2 gange længden plus 2 gange siden, da siderne er parvise lige store. # Den næste figur er kvadrattet. Kvadrattet er kendetegnende ved, at alle sider er lige store, og alle vinkler er rette. Vinkelsummen i figuren er 360 grader. # Arealet beregnes som sidelængden i anden, da længde og bredde er lige store. # Omkredsen beregnes som 4 gange sidelængden, da alle 4 sider er lige lange. # Parallellogrammet er kendetegnende ved, at siderne er parvise parallelle, men ingen sider er vinkelrette på hinanden. Vinkelsummen i et parallogram er 360 grader. # Arealet beregnes som grundlængden gange parallellogrammets højde. # Og omkredsen beregnes som 2 gange længden plus 2 gange siden. Formlen for omkredsen er dermed den samme for rektanglet som for parallellogrammet. # En rhombe er som parallellogrammet kendetegnet ved, at siderne parvise er parallelle, men for at det er en rhombe, skal alle sider også være lige lange, hvorfor en rhombe også minder om et kvadrat. Vinkelsummen i en rhombe er 360 grader. # En rhombes areal beregnes som grundlinjen gange højden, hvilket er den samme formel, som for beregning af et parallellograms areal. # Omkredsen beregnes som 4 gange sidelængden, da alle sider har samme længde. Dette er den samme formel, som beregning af omkredsen på et kvadrat. # En trekant er kendetegnende ved, at vinkelsummen er 180 grader. # Arealet beregnes som ½ gange grundlinjen gange højden. # Og omkredsen beregnes som summen af de 3 siders længde, da det ikke er noget krav, at nogen af siderne har samme længde. # En trapez er kendetegnet ved, at to sider er parallelle. Vinkelsummen i et trapez er 360 grader. # Arealet beregnes som ½ gange højden gange summen af længden af de to parallelle sider. # Omkredsen beregnes som summen af længden af de 4 sider, da det ikke er noget krav, at nogen af siderne har samme længde.

Slide 1

Areal og omkreds a b A=a*b O=2a+2b Rektangel Kvadrat a a A=a2 O=4a a h b Parallellogram A=a*h O=2a+2b a a h A=a*h O=4a Rhombe b c a A=½a*h O=a+b+c h h d c b a A=½h*(a+c) O=a+b+c+d Trapez Trekant a

URL: