PITAM TE, BOZE 4 ispravljeno

0

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Vesna Krmpotić PITAM TE, BOŽE...   Beograd, 18. 6. 2010. petak Četvrti dio

Slide 3

Obećao si da ću Te u svakom životu prepoznati kao Boga... Je li ovaj dvogovor prepoznanje?

Slide 4

Pitaš, a znaš. Da, naš je dvogovor tvoje prepoznanje - Jedno od njih. Ali i svaka pjesma, svaki stih.

Slide 5

Koja je Tvoja boja, Bože?

Slide 6

Ja sam duga. Moje su boje svjetovi. Ja sam livada. Moji su svjetovi šarni cvjetovi.

Slide 7

Pitam Te, Bože... Potresaju li Tebe, dotiču li Tebe stvari zemaljske?

Slide 8

Tiču Me se, ali Me ne dotiču.

Slide 9

A čije su suze na licu Madone?

Slide 10

Moje su. Da biste u Meni vidjeli majku. I da biste još jednom u majčinskoj ljubavi prepoznali ljubav najbližu Mojoj.

Slide 11

Te suze... nisu li ipak znak, o Bože, da te dotakla naša bol?

Slide 12

Ja sam blaženstvo i savršenstvo. 

Slide 13

Bože, nijemi stojimo pred Tvojom riječi.

Slide 14

Riječ je Moja, slovnica je vaša. 

Slide 15

Oh Bože, reci, što je slovnica...?

Slide 16

Gromor i pomor, riječi od umilja, glad i obilje, slast i vapaj, hram i tvrđava, otrov i svila, mač i toljaga, kletva i molitva, štaka i kruna, ruglo i slava, cvrkut i škrgut - sve su to slova vaše slovnice. U njima prebivam čitan, nepročitan.

Slide 17

Još jednom, još samo jednom reci, i saznat ćemo, pročitat ćemo ...

Slide 18

Od bure do smiraja, od sjaja do presjaja, od praska do stišaja, od početka do kraja... Ja jesam. Kao što jesam u vašoj duši, usred Svoga i vašega raja.   Osluhnite Me: i kad je kliktaj i kad je siktaj, Ja sam u njima Ono Isto što sam u šaptu vašega srca.   Osluhnite Me, Mene, koji se dajem bezuvjetno, Moju riječ, kojom izgovaram Sebe i vas, vas i Sebe, u nedoglede.  (Završeno 21. 6. 10. Bgd, 41)

Slide 19

22. 6. Gospode, Ti reče... Ti onomad reče... da smo Tvoji kada jesmo svoji?

Slide 20

Može i ovako: Kada ste svoji ali na način Mojski.

Slide 21

A to znači, Bože zaigrani?

Slide 22

To znači... uvidjeti da je onaj koji pita isti onaj koji odgovara. Ah!

Slide 23

Igraš li se Ti skrivača sa Sobom, Bože, dok s nama zboriš, pjevaš, šutiš, grmiš?

Slide 24

Svemir je Moja skrivačica. Ja biram mjesto svoga skrića i otkrića. Ja biram mjesto svoga otkrića i skrića. Da, Ja se igram, mada igri znam opseg i nedoseg, cilj i preokret, početak i kraj, zalog i razlog, zaplet i rasplet. Da, Moja je igra svijet. Oh, Ja sam dijete zaneseno, što uživa u Svojoj kuli od pijeska.

URL: