Ja ne spavam

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

36. JA NE SPAVAM, ALI SANJAM Ja ne spavam; ali sanjam. Tiho, iz dubokoga sna, izgovaram tvoje ime: slušajući, ti misliš da ti sanjaš. Moj san. Budi bestjelesna, ne remeti ga. Moj san. U snu ti se javlja usnuli Bog; ti misliš da sanjaš, da ti sanjaš. Njegov san. Jedini san bez spavanja. “Bijela kula”, knjiga 51. Zapisala Vesna Krmpotić

Slide 2

11. JA TI NUDIM SVOJ ZLATNIK Ja ti nudim Svoj zlatnik, za tvoj novac od kositra i bakra. Ja ti nudim vjeru u zamjenu za uvjerenje. U dućanima gdje je zlato necijenjeno, ostat ćeš i gola i bosa. Ali u dućanu gdje je zlato na cijeni, ničega ti neće uzmanjkati. “Bijela kula”, knjiga 51. Zapisala Vesna Krmpotić

Slide 3

52. KOLIKO SVJETOVA NA SVIJETU IMA Koliko svjetova na svijetu ima! I u svakomu od svjetova, koliko svjetova! I u njima se broju njihovu gubi trag. Ne traži Me laticu po bezbrojnu laticu. Uberi cvijet. “Bijela kula”, knjiga 51. Zapisala Vesna Krmpotić

Slide 4

90. TO JE BILO TADA U HRAMU To je bilo tada, u hramu, među mnoštvom što je kao pijesak morski: tada si shvatila da si sa Mnom nasamu, jedina s Jedinim. Shvatila si da je naša samoća i brojna i puna, i da se veličanstvo ove samoće umnožava, što si svjesnija jednine našega dvojevanja. “Bijela kula”, knjiga 51. Zapisala Vesna Krmpotić

Slide 5

74. VEZEM JEDAN GOBLEN Vezem jedan goblen Sebi za rođendan. Prizor je utisnut, ritam je prikucan, boje su dosuđene; ali Ja vezem kao da nije, kao da nisu. Jer Ja nisam samo vezilja, Ja sam i vezivo. A vezivo ne zna kakva slika iz njega svanjuje, ubod po predodređen, nepoznat ubod. Tko bi Mene shvatio, osim Mene? “Bijela kula”, knjiga 51. Zapisala Vesna Krmpotić

Slide 6

5. VOŠTANA MASKA NA LICU PLAMENA Voštana maska na licu plamena... Što misliš, kakva li izobličenja otkriva, svlačeći se crtu po crtu? “Bijela kula”, knjiga 51. Zapisala Vesna Krmpotić

Slide 7

68. ZALJULJAT ĆU VAM TLO ISPOD NOGU Zaljuljat ću vam tlo ispod nogu tako naglo, da vaša misao neće imati vremena odlučiti imate li, ili nemate, krila. Zaljuljat ću ga tako naglo, da ćete naprosto raširiti krila, ta krila, mišlju neprovjerena, a letom dočekana. “Bijela kula”, knjiga 51. Zapisala Vesna Krmpotić

Slide 8

U – uskličnik bez premca: sjeti se vale da si more! Vesna Krmpotić Iz NEZAVRŠENOG POJMOVNIKA Druga niska

URL: