ПОЧВА-4 КЛ

+51

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Почва 4клас “Булвест2000 ” Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 2

Полезни изкопаеми са: природните горива и рудите природните горива и пластмасите боите и лекарствата Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Да си припомним

Slide 3

Кое природно гориво отделя повече топлина? нефт природен газ въглища Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Да си припомним

Slide 4

Кои от изброените вещества са метали? памук и найлон злато и пластмаса желязо и олово Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Да си припомним

Slide 5

В чаша с гореща вода ще се нагрее лъжичка направена от: пластмаса метал дърво Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Да си припомним

Slide 6

В съд с вода ще плават: парче дърво и бучка лед метален ключ и стъклено топче коркова тапа и камъче Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Да си припомним

Slide 7

Естествени материали са: вълна вискоза найлон пан Изкуствени материали са: полиакрил коприна памук лен Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Да си припомним

Slide 8

Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Домашна работа п л а с т м а с а р у д и м и н а л е к а р с т в о о л о в о м е д ж е л я з о н е ф т в ъ г л и щ а н а ф т а м а з у т 1. Изкуствен материал. 3. Място, където се добиват въглища. 2. Полезни изкопаеми, богати на метали. 6. Метал, от който се изтеглят жици. 4. Вещество, което се използва като лечебно средство. 5. Тежък метал със сив цвят. 11. Гориво за електроцентралите. 7. Метал с магнитни свойства. 8. Гъста течност, смес от горливи вещества. 9. Твърдо гориво. 10. Гориво за някои видове автомобили. Кои други природни горива познавате?

Slide 9

Въглищата са твърдо гориво, което се използва за отопление и електричество. Металите са с характерен блясък, които се добиват от руди. Нефтът е смес от горливи вещества, от които се получава бензин, нафта и мазут. Домашна работа Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 10

Земя планета земя почва Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 11

1. Какво е това почва? Почва- това е повърхностния рохкав слой от земята. Дебелината на почвения слой е различна- от няколко сантиметра до 2 – 3 метра. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 12

1. Какво е това почва? От почвата корените на растенията получават вода, въздух и минерални соли. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 13

2. Състав на почвата. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 14

2. Състав на почвата. В почвата има въздух. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 15

2. Състав на почвата. В почвата има вода. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 16

2. Състав на почвата. В почвата има пясък и глина. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 17

2. Състав на почвата. В почвата има соли. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 18

2. Състав на почвата. В почвата има соли. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

Slide 19

2. Състав на почвата. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали В почвата се съдържа хумус. ХУМУС – лепкава смес от вещества, които са получени от разлагане на организми.

Slide 20

2. Състав на почвата. песъчливи почви Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали глинести почви

Slide 21

3. Плодородие на почвата. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Какво получават растенията от почвата? вода въздух минерални соли

Slide 22

3. Плодородие на почвата. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Плодородие на почвата -свойството на почвата да снабдява растенията с вода, въздух и минерални соли.

Slide 23

3. Плодородие на почвата. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Най - плодородни са богатите на хумус почви.

Slide 24

3. Плодородие на почвата. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали За да се поддържа плодородието на почвата, трябва редовно да се прекопава и наторява. торене

Slide 25

4. Замърсяване на почвата. Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Замърсяването на почвата намалява нейното плодородие.

Slide 26

Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали Почвата е дом за хората, животните и растенията.

Slide 27

Р.Петрова СОУ”П.Р.Славейков” Кърджали

URL: