Droga do wolności Szczecin – Sierpień 1980r.

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Droga do wolności Szczecin – Sierpień 1980r.

Slide 2

GENEZA - przyczyny Narodziny opozycji (1976r. Powstał Komitet Obrony Robotników , na którego czele stanęli: Jacek Kuroń, Adam Michnik i Jerzy Andrzejewski). 16 października 1978 r. wybór Karola Wojtyły na papieża; pielgrzymka do Ojczyzny – słynne słowa papieża: „… Niech zstąpi Duch Twój ! I odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”. Katastrofalna sytuacja ekonomiczna - 1 sierpnia 1980 r. podwyżka cen mięsa. Walka o wyższe wynagrodzenie. Problem nadgodzin. 14 sierpnia rozpoczęcie strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej, gdzie powołano Międzypokładowy Komitet Strajkowy pod przywództwem Lecha Wałęsy natomiast w Stoczni Szczecińskiej MKS funkcjonował pod przewodnictwem Mariana Jurczyka.

Slide 3

PRZEBIEG Strajki sierpniowe były kluczowym wydarzeniem mającym wpływ na powstanie „Solidarności”. Wzięło w nich udział około 150 zakładów, strajkując w imię wolności.

Slide 4

Pierwsze protesty, strajki. Wprowadzenie podwyżek przez rząd w lipcu 1980 r. zaczęło wzbudzać wielkie emocje. Ceny mięsa i wędlin radykalnie poszły w górę. Jednak pierwsze strajki i przerwy w pracy w Szczecinie miały miejsce 15 sierpnia.

Slide 5

15 sierpnia Od godziny 7.00 do 11.00 pracy nie podjęło około 120 pracowników Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego, choć wprowadzano wcześniej podwyżki pensji pracownikom transportu, jednak oni walczyli o wzrost wynagrodzenia i wolne soboty.

Slide 6

15 sierpnia Do strajku przyłącza się Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, na której czele staje Andrzej Kołodziej – monter zatrudniony w zakładzie.

Slide 7

Ciąg dalszy negocjacji W piątek 15 sierpnia doszło do krótkich przerw pracy, dlatego została ogłoszona podwyżka o 1,50 zł za godzinę, co zaostrzyło konflikt. Ludziom nie podobało się to, że władze chciały uspokoić strajkujących.

Slide 8

18 sierpień Największy zakład regionu Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego przyłącza się do strajku, który odbywa się pod bramą główną i trwa półtorej godziny . Uczestniczy w nim Janusz Brych i dyrektor Stanisław Ozimek.

Slide 9

21-25 sierpnia etap pierwszy: *ofensywna postawa Komisji Rządowej. Negocjacje MKS- komisja rządowa 26-30 sierpnia etap drugi: *zakończony podpisaniem porozumień.

Slide 10

Slide 11

Poparcie całego społeczeństwa dla robotniczych żądań. - Pierwszy na taką skalę protest w powojennej Polsce. Wsparcie intelektualne np. Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Geremka.

Slide 12

MOMENTY PRZEŁOMOWE: 23 Sierpnia- wysłanie do Gdańska wspólnej delegacji strajkującej i Komisji Rządowej – celem uzgodnienia treści pierwszego postulatu. 28 Sierpnia- delegacja MKS przybywa z Wrocławia do Szczecina. Do tej pory nie zostały wyjaśnione okoliczności zakończenia strajku. Wiemy tylko, że porozumienie miało miejsce w godzinach wieczornych.

Slide 13

Budynek Dyrekcji Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski. Świetlica Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Delegacja zakładu pracy zgłasza akces do strajku – zdj. autor nieznany. Stocznia im. Adolfa Warskiego w Szczecinie, tzw. „Brama kolejowa”. Sierpień 1980 r. - zdj. Zbigniew Wróblewski.

Slide 15

PODSUMOWANIE Zalegalizowanie niezależnych od partii i pracodawców związków zawodowych. Zagwarantowane prawa do strajków. Przywrócenie do pracy ludzi zwolnionych po strajkach w 1970 r. i 1976 r. oraz studentów wydalonych z uczelni za swoje przekonania. Podniesienie zasadniczej płacy o 2 tysiące złotych. Wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy. Okres wolności Polaków zakończony został stanem wojennym w latach 1981-1983r.

Slide 16

Prezentację przygotowali : - Daria Ciechacka - Katarzyna Ochenkowska - Wojciech Seń - Grzegorz Koziorzemski - Patryk Lewandowski - Paulina Dębowska Uczniowie Gimnazjum nr 14 w Szczecinie

Summary: Droga do wolności Szczecin – Sierpień 1980r.

URL: