Omurgasız Hayvanlar

+76

No comments posted yet

Comments

Slide 1

OMURGASIZ HAYVANLAR

Slide 2

HAYVANLAR OMURGASIZ HAYVANLAR KORDALI HAYVANLAR OMURGALI HAYVANLAR NOT:Bu sunumuzda sadece OMURGASIZ HAYVANLAR konusunu göreceğiz.

Slide 3

OMURGASIZ HAYVANLAR Omurgasız olarak adlandırılan canlıların yapılarında bir iç iskelet bulunmaz.Omurgasız hayvanların bazılarının vücudunun dış kısmını örten ve destekleyen bir dış iskelet bulunur. Omurgasız hayvanlardan bazıları suda,bazıları da karada yaşamaya uyum sağlamıştır. Süngerler Sölenterler Solucanlar Yumuşakçalar Eklem bacaklılar Derisi dikenliler omurgasız hayvanlar grubunda incelenir.

Slide 4

SÜNGERLER Hem tatlı sularda, hem de denizlerde yaşarlar.Çoğunlukla şekil bakımından bitkilere benzerler.Boyları 1mm-1m, arasında olabilir.Vücutlarında “ por “ adı verilen çok sayıda delik bulunur.Banyo süngeri, haliklona, hispospangiya gibi örnekleri vardır.

Slide 5

Banyo süngeri

Slide 6

b)SÖLENTERLER Vücutlarının merkezinde bir sindirim boşluğu bulunur.Vücutları iki tabakadan oluşmuştur.Dış hücre tabakasında yakıcı kaktüsler vardır.Bu kaktüsler canlıyı düşmanlarına karşı korur.Deniz anası, hidra, mercanlar sölentlerdendir.

Slide 7

  Deniz anası

Slide 8

c)SOLUCANLAR Tatlı su ve dip çamurlarda yaşarlar.Balçık içindekiorganik besinlerle beslenirler.Bazıları başka canlıları avlayarak beslenirler, bazıları asalaktır.Az da olsa denizlerde yaşayan türleri vardır.Yassı, yuvarlak, halkalı solucanlar olarak incelenir.

Slide 9

YASSI SOLUCANLAR Vücutları, yassı, oval ve uzundur.Yassı solucanlarda anüs ve damar sistemi yoktur.Ağız; hem ağız hem de anüs görevini yapar.Sinir ve üreme sistemleri vardır.Planarya, poliklad, tenyalar en tanınmışlarıdır.

Slide 10

Planarya

Slide 11

YUVARLAK SOLUCANLAR Vücutları yuvarlak ve uzundur.Bitki ve hayvanlarda parazittirler.Yuvarlak solucanlar insanlarda hastalık yapar.Bazıları da toprakta ve suda yaşar.Kancalı kurt, kök solucanı en tanınmışlarıdır.

Slide 12

Kancalı kurt

Slide 13

HALKALI SOLUCANLAR Vücutları çok sayıda halkanın sıralanması ile oluşmuştur. Vücutlarında baş bölgesi ayırt edilebilir.Kapalı dolaşım sistemi görülür.Toprak solucanı, yelpaze solucanı, deniz noliketi ve sülük bu grupdadır.

Slide 14

Sülük

Slide 15

d)YUMUŞAKCALAR Vücutları yumuşak ve kabukludur.Dıştan bölmesiz görülür.Karın bölgesinde kaslı ayakları vardır.Solungaçları ile solunum yaparlar.Ahtapot, salyangoz, midye, kiton örnektir.

Slide 16

Kiton

Slide 17

e)EKLEM BACAKLILAR Vücutları baş, göğüs ve karından oluşmuştur.Açık dolaşım sistemi görülür.Ayrı eşeylidirler.Basit bir sinir ve solunum sistemleri vardır.

Slide 18

KABUKLULAR Sertleşmiş kabukları vardır. Tatlı su ve denizlerde yaşarlar. Açık dolaşım sistemi görülür. Solungaçları ile solunum yaparlar.Yengeç en tanınmışıdır.

Slide 19

Karides

Slide 20

ÖRÜMCEKLER,AKREPLER,KENELER Eklemli dört çift bacak taşırlar.Baş ile göğüs bölgesi birbiriyle kaynaşmıştır.Su kenesi,örümcek,kene gibi örnekleri vardır.

Slide 21

Su kenesi

Slide 22

ÇOKAYAKLILAR Vücutları uzun ve segmentlidir.Her segmentte ayak bulunur.Çıyanlarda her segmentte bir çift, kırkayakta ise her segmentte iki çift ayak vardır. Çıyan, kırkayak, peripatüs bu gruba girer.

Slide 23

Çıyan

Slide 24

BÖCEKLER En geniş hayvan grubunu oluştururlar.Çoğu türleri karada yaşar.Açık dolaşım sistemi görülür.Üç çift bacakları vardır; genellikle iki kanatları vardır.Bit, pire, kelebek bu gruba örnektir.

Slide 25

Termit

Slide 26

f)DERİSİ DİKENLİLER Hemen hemen hepsi denizlerde yaşar.Kalker plakçıklardan oluşmuş iskelet vardır.İskelette tipik olarak dikenler bulunur.Bu nedenle derisi dikenliler denir.Deniz yıldızı ve yılan yıldızı en tanınmışlarıdır.

Slide 27

Yılan yıldızı

URL: