Hướng dẫn sử dụng phần mềm tạo bản đồ tư duy Mind Map

-3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TS. Đặng Thị Thu Thủy Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Slide 2

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 2 Cài đặt CDMindmap5Pro Bản miễn phí (không hạn chế số ngày sử dụng) Nhấn chuột vào Folder sau, chọn fle .exe để cài đặt

Slide 3

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 3 Sau khi nhấn chuột cài đặt xong ngoài màn hình Destop xuất hiện biểu tượng phần mềm

Slide 4

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 4 Nhấn chuột vào đây để bắt đầu

Slide 5

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 5 Nhấn chuột vào Run in Demo Mode để tiếp tục

Slide 6

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 6 Gõ tên chủ đề vào Main Idea

Slide 7

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 7 Tạo nhánh cấp 1(Main Topic): đưa chuột vào chủ đề chính rồi nhấn Enter hoặc dùng chuột phải chọn Add topic để được Main Topic (nhánh con cấp 1), tiếp tục như vậy ta được nhiều nhánh cấp 1, gõ thông tin, nội dung cần trình bày vào các Main Topic đó Nhấn chuột vào dấu + này để tạo nhánh cấp 1)

Slide 8

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 8 Tạo nhánh cấp 2 (Subtopic): Chọn Main topic (nhánh cấp 1) rồi nhấn phím Ins trên bàn phím hoặc chuột phải chọn Add Subtopic ta được nhánh con của nhánh con cấp 1 là nhánh cấp 2... Nhấn chuột vào dấu + này để tạo nhánh cấp 2)

Slide 9

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 9 Chú thích (Text note) Đưa thêm thông tin vào bằng cách dùng chú thích Add Text Note vào mỗi một đầu mục bằng cách chọn các hộp từ khóa đó, chẳng hạn chọn hộp “khái niệm”, nhấn chuột phải chọn Add Text Note

Slide 10

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 10 Gõ (hoặc paste nội dung cần chú thích vào đây)

Slide 11

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 11

Slide 12

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 12 Click vào đây để chọn file cần link

Slide 13

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 13 Chọn kiểu bản đồ ở đây

Slide 14

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 14 Một số kiểu BĐTD

Slide 15

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 15 Một số kiểu BĐTD

Slide 16

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 16 Đưa hình vẽ vào trung tâm hoặc các nhánh BĐTD: các hình vẽ đó cần save dạng (.JPEG), có thể vẽ và đưa vào Paint rồi ghi (Save) lại hình vẽ đó dạng JPEG. Trên Mindmap ta sử dụng chuột phải vào Insert/ Picture rồi tìm chọn fie ảnh có trong máy tính để đưa vào MindMap

Slide 17

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 17 Đưa chữ viết, hình vẽ, công thức toán vào trang bản đồ tư duy(để tự do- có thể nhấc từ chỗ này sang chỗ kia) ta copy chữ viết, hình vẽ, công thức toán… từ một trang khác (hay phần mềm khác) rồi paste vào màn hình của bản đồ tư duy

Slide 18

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 18 Lưu (save) vào máy Do ta sử dụng bản Demo nên chỉ khi ta đóng màn hình (nhấn chuột vào dấu x ở bên trên góc phải màn hình) đang làm việc của phần mềm thì mới được ghi (save) và đặt tên file lưu vào máy được (chú ý tên file đặt tiếng Việt không dấu). Các lần sau vẫn có thể mở file để sửa chữa bổ sung thêm. Nhấn chuột vào dấu x này mới được lưu (save) file vào máy

Slide 19

8 October 2010 TS Đặng Thu Thủy 19 Trình diễn file Sau khi thiết kế hoàn chỉnh nội dung BĐTD, sử dụng nó bằng cách nhấn chuột vào các biểu tượng (ngay trên mỗi hộp) sẽ có­ dấu “+” hoặc “–” hiện ra, ta nhấn dấu trừ (để dấu bớt nhánh), nhấn các dấu “+” (để hiển thị thêm nhánh). Khi sử dụng để dạy học hoặc thuyết trình một vấn đề ta sử dụng các dấu “+” , “–” để cho nó xuất hiện hoặc dấu đi, sử dụng các note (chú thích) để diễn giải thêm, sử dụng các đường Link để minh hoạ vấn đề…

URL:
More by this User
Most Viewed