Στρογγυλοποίηση αριθμών

+160

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ κοστίζει Ένας 4,95 ... περίπου 5€ Εμείς λέμε ότι κοστίζει... Κάναμε με το μυαλό μας στρογγυλοποίηση Όταν όμως μας ρωτάει κάποιος πόσο κοστίζει;

Slide 3

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ανάλογα με την περίπτωση στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς στα : μονάδες 4,95

Slide 4

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ανάλογα με την περίπτωση στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς στα : δεκάδες 14,95

Slide 5

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ανάλογα με την περίπτωση στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς στα : εκατοντάδες 214,95

Slide 6

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ανάλογα με την περίπτωση στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς στα : δέκατα 214,95

Slide 7

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Ανάλογα με την περίπτωση στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς στα : εκατοστά 214,95

Slide 8

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Όταν κάνουμε στρογγυλοποίηση αριθμών, πρέπει να αναφέρουμε την τάξη στην οποία γίνεται. τάξη αριθμού 214,95 Ε Εκατοντάδες

Slide 9

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Όταν κάνουμε στρογγυλοποίηση αριθμών, πρέπει να αναφέρουμε την τάξη στην οποία γίνεται. τάξη αριθμού 214,95 Δ Δεκάδες

Slide 10

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Όταν κάνουμε στρογγυλοποίηση αριθμών, πρέπει να αναφέρουμε την τάξη στην οποία γίνεται. τάξη αριθμού 214,95 Μ Μονάδες

Slide 11

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Όταν κάνουμε στρογγυλοποίηση αριθμών, πρέπει να αναφέρουμε την τάξη στην οποία γίνεται. τάξη αριθμού 214,95 Δ Δέκατα

Slide 12

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Όταν κάνουμε στρογγυλοποίηση αριθμών, πρέπει να αναφέρουμε την τάξη στην οποία γίνεται. τάξη αριθμού 214,95 Ε Εκατοστά

Slide 13

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Για να στρογγυλοποιήσουμε έναν αριθμό σε μια τάξη του, ακολουθούμε τον παρακάτω κανόνα. Ορίζουμε τον αριθμό στόχο 214,95 Ε Εκατοντάδες

Slide 14

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Για να στρογγυλοποιήσουμε έναν αριθμό σε μια τάξη του, ακολουθούμε τον παρακάτω κανόνα. Παρατηρούμε το επόμενο ψηφίο δεξιά 214,95 Ε Εκατοντάδες

Slide 15

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αν το ψηφίο στα δεξιά του στόχου είναι 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4, αφήνουμε το στόχο όπως είναι και συμπληρώνω με 0 τα υπόλοιπα 214,95 Ε Εκατοντάδες 200,00 Ο αριθμός στόχος που στρογγυλοποίησα

Slide 16

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αν το ψηφίο στα δεξιά του στόχου είναι 5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 9, Αυξάνουμε κατά μία μονάδα το στόχο και συμπληρώνω με 0 τα υπόλοιπα 214,85 Δ Δέκατα 214,90 Ο αριθμός στόχος που στρογγυλοποίησα Είχα 8 και ανέβηκε μία μονάδα (8+1)=9

Slide 17

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Παραδείγματα στρογγυλοποίησης. μονάδες 4,95 5,00

Slide 18

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Παραδείγματα στρογγυλοποίησης. δεκάδες 40,95 40,00

Slide 19

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Παραδείγματα στρογγυλοποίησης. εκατοντάδες 470,95 500,00

Slide 20

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Παραδείγματα στρογγυλοποίησης. δέκατα 4,35 4,40

Slide 21

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Παραδείγματα στρογγυλοποίησης. Εκατοστά 4,954 4,950

Slide 22

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Μην ξεχνάς πως.. Δεν στρογγυλοποιούμε τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται ως κώδικας επικοινωνίας (π.χ. ο αριθμός της ταυτότητας ή της πινακίδας του αυτοκινήτου, ο Τ.Κ. του σπιτιού κ.λπ.).

Slide 23

Καλό διάβασμα, παιδιά. http://anoixtosxoleio.weebly.com

Tags: δεκαδικοί κλάσματα

URL: