Κλάσμα και κλασματική μονάδα

+466

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Κλάσμα και κλασματική μονάδα ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Ας ξεκινήσουμε την παρουσίαση μας... Γεια σας παιδιά. Είμαι εδώ για να σας βοηθήσω με τα κλάσματα.

Slide 3

Κλάσμα, παιδιά, λέμε το μέρος μιας ακέραιης μονάδας η οποία έχει χωριστεί σε ίσα μέρη. Αλήθεια ξέρει κανείς να μου πει τι είναι κλάσμα; Η ακέραιη μονάδα που θα χωρίσουμε είναι... …μία πίτσα

Slide 4

Χωρίζουμε την πίτσα μας σε 4 ίσα μέρη... 1 1 1 1 __ 4 ...και παίρνουμε τα 2 2

Slide 5

Έχουμε λοιπόν το κλάσμα μας... Θυμόμαστε τους όρους του κλάσματος; Αριθμητής Μας δείχνει με πόσα από τα ίσα μέρη εργαζόμαστε Κλασματική γραμμή Φανερώνει την πράξη της διαίρεσης Παρονομαστής Μας δείχνει σε πόσα ίσα μέρη έχει χωριστεί η ακέραιη μονάδα

Slide 6

Κλασματική μονάδα έχουμε όταν ο αριθμητής είναι... Ας θυμηθούμε τι είναι κλασματική μονάδα ένα

Slide 7

Γαλλία Ας ταξιδέψουμε για λίγο στην... για να δούμε την σημαία της Τι μέρος του συνόλου είναι το κόκκινο χρώμα

Slide 8

Βέλγιο Ας ταξιδέψουμε για λίγο στο... για να δούμε την σημαία του Τι μέρος του συνόλου είναι το κίτρινο χρώμα

Slide 9

Μάλτα Ας ταξιδέψουμε για λίγο στην... για να δούμε την σημαία της Τι μέρος του συνόλου είναι το κόκκινο χρώμα

Slide 10

Παναμά Ας ταξιδέψουμε για λίγο στον... για να δούμε την σημαία του Τι μέρος του συνόλου είναι το μπλε χρώμα

Slide 11

Καλό διάβασμα, παιδιά. http://anoixtosxoleio.weebly.com

URL: