Ο Συλλαβισμός

+46

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ο Συλλαβισμός Β’ δημοτικού Λεμονιάς Χαριστός 2011

Slide 2

Για να μάθετε να διαβάζετε πέρσι το πρώτο πράγμα που κάνατε (αφού μάθατε τα γράμματα) ήταν να τα ενώνετε και να προφέρετε τις ενώσεις. Λέγατε λοιπόν: φτιάχνατε λοιπόν κομματάκια και συνέχεια τα ενώνατε, δηλαδή φτιάχνατε συλλαβές, δηλαδή συλλαβίζατε Ο Συλλαβισμός με απλά λόγια Συλλαβισμός; Τι είν’ τούτο

Slide 3

Συλλαβισμοσ ειναι το χωρισμα των λεξεων σε κομματακια

Slide 4

Μερικά παραδείγματα Πο-νά -ω Μπα-λό-νι Σα-λό-νι Τρα-πέ-ζι πονάω Μπαλόνι τραπέζι Βελόνα Σαλόνι Βε-λό-να

Slide 5

Και πως θα χωρίζω σωστά τις λέξεις; Ένα πρακτικό κόλπο είναι την ώρα που προφέρεις την λέξη να βαράς ρυθμικά παλαμάκια. Σε κάθε παλαμάκι αντιστοιχεί και μια συλλαβή. Κάνε κλικ στο ηχείο από κάτω, για να με ακούσεις να χωρίζω τις λέξεις σε συλλαβές με παλαμάκια.

Slide 6

Κάθε συλλαβή έχει το δικό της όνομα

Slide 7

Οι λέξεις ανάλογα με τον αριθμό των συλλαβών λέγονται: Άμα έχουν μια συλλαβή => μονοσύλλαβες Άμα έχουν δυο συλλαβές => δισύλλαβες Άμα έχουν τρεις συλλαβές => τρισύλλαβες. Άμα έχουν περισσότερες από τρεις συλλαβές => πολυσύλλαβες Κι άλλα ονόματα;

Slide 8

Αυτά για τις συλλαβές!

Slide 9

Τέλος

Summary: Ο συλλαβισμός με απλά λόγια για την β' δημοτικού

Tags: γλώσσα συλλαβισμός συλλαβές γραμματική β' δημοτικο

URL: