Копие от Синоними и антоними

+17

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Синоними и антоними 4 клас Р. Танкова

Slide 2

Хорът на птиците Цялата гора ехтеше от многобройни чуруликания и подвиквания. Гълъбите гукаха неуморно, косовете свиреха, чинките чирикаха, синигерите цвъртяха, червеношийките писукаха. Сред тях свадливо кряскаха свраките, пронизително подвикваше кълвач, пропищяваше ясно вик на сокол, грачеха прегракнали враните. Птичият хор огласяше гората тук и там, далече и наблизо.

Slide 3

Хорът на птиците Цялата гора ехтеше от многобройни чуруликания и подвиквания. Гълъбите гукаха неуморно, косовете свиреха, чинките чирикаха, синигерите цвъртяха, червеношийките писукаха. Сред тях свадливо кряскаха свраките, пронизително подвикваше кълвач, пропищяваше ясно вик на сокол, грачеха прегракнали враните. Птичият хор огласяше гората тук и там, далече и наблизо.

Slide 4

Синонимите са думи, различни по звуков състав, но еднакви по значение.

Slide 5

великан исполин гигант добър милостив благ любезен храбър смел безстрашен сърцат дързък юначен колос титан

Slide 6

Война на думите Знаем, че има дълги и къси думи, високи и ниски, тънки и дебели, добри и лоши. Има и неприлични думи и учтиви думи. Веднъж група лоши думи се уговориха да излязат начело по вестниците. Тогава добрите думи повикаха други думи, които много приличаха на лошите. Така вместо „ракети“ читателите виждаха написано „пакети“, вместо „бомби“ – „бонбони“. Настана страхотно объркване и смях. Луиджи Малерба

Slide 7

Война на думите Знаем, че има дълги и къси думи, високи и ниски, тънки и дебели, добри и лоши. Има и неприлични думи и учтиви думи. Веднъж група лоши думи се уговориха да излязат начело по вестниците. Тогава добрите думи повикаха други думи, които много приличаха на лошите. Така вместо „ракети“ читателите виждаха написано „пакети“, вместо „бомби“ – „бонбони“. Настана страхотно объркване и смях. Луиджи Малерба

Slide 8

Антонимите са думи с противоположно значение.

Slide 9

ИГРА „Познай думата – синоними“

Slide 10

ПРАВИЛА Всеки отбор получава по една дума. Един ученик трябва да произнесе една или няколко думи – синоними в рамките на определено време. За всяка отгатната дума отборът печели точка.

Slide 11

Готови ли сте за играта…?

Slide 12

Думата е… красив

Slide 13

Времето изтече…

Slide 14

Думата е… татковина

Slide 15

Времето изтече…

Slide 16

Думата е… мила

Slide 17

Времето изтече…

Slide 18

Думата е… умен

Slide 19

Времето изтече…

Slide 20

Думата е… творец

Slide 21

Времето изтече…

Slide 22

Думата е… тъга

Slide 23

Времето изтече…

Slide 24

Думата е… смел

Slide 25

Времето изтече…

Slide 26

Думата е… зъл

Slide 27

Времето изтече…

Slide 28

ИГРА „Познай думата – антоними“

Slide 29

ПРАВИЛА Всеки отбор получава по една дума. Един ученик трябва да произнесе дума – антоним в рамките на определено време. За всяка отгатната дума отборът печели точка.

Slide 30

Готови ли сте за играта…?

Slide 31

Думата е… ден

Slide 32

Времето изтече…

Slide 33

Думата е… черен

Slide 34

Времето изтече…

Slide 35

Думата е… студено

Slide 36

Времето изтече…

Slide 37

Думата е… близка

Slide 38

Времето изтече…

Slide 39

Думата е… дясно

Slide 40

Времето изтече…

Slide 41

Думата е… мразя

Slide 42

Времето изтече…

Slide 43

Думата е… обличам

Slide 44

Времето изтече…

Slide 45

Думата е… отключвам

Slide 46

Времето изтече…

Slide 47

Браво!

URL: