Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000

+201

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 0,10μ. Ποια είναι η μονάδα αναφοράς; Το μέτρο 0,10ευρώ 0,10εκατομμύρια Τα εκατομμύρια Τα ευρώ 0,10εκατομμύρια 0,10μέτρα 0,10ευρώ

Slide 3

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 0,10μ. Ας δούμε στον άβακα τους αριθμούς μας 10εκατοστά ή __ 10 1 100εκ. 1μ. Τώρα ζητάω το 1 από τα 10 ή το 0,10 του μέτρου 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Slide 4

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 0,10ευρώ 10λεπτά ή __ 10 1 100λεπτά 1ευρώ Τώρα ζητάω το 1 από τα 10 ή το 0,10 του ευρώ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Slide 5

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 0,10εκατομμύρια ή __ 10 1 1εκατομμύριο Τώρα ζητάω το 1 από τα 10 ή το 0,10 του εκατομμύριου 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000χιλιάδες

Slide 6

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομος πολλαπλασιασμός φυσικού με το 10, 100, 1000: Γράφουμε τον αριθμό και προσθέτουμε στο τέλος του ένα, δύο ή τρία μηδενικά αντίστοιχα. 5×10 = 5 Ένα μηδενικό 0 Ένα μηδενικό γράφω

Slide 7

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομος πολλαπλασιασμός φυσικού με το 10, 100, 1000: Γράφουμε τον αριθμό και προσθέτουμε στο τέλος του ένα, δύο ή τρία μηδενικά αντίστοιχα. 87×100 = 87 δύο μηδενικά 00 δύο μηδενικά γράφω .

Slide 8

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομος πολλαπλασιασμός φυσικού με το 10, 100, 1000: Γράφουμε τον αριθμό και προσθέτουμε στο τέλος του ένα, δύο ή τρία μηδενικά αντίστοιχα. 67×1000 = 67 τρία μηδενικά 000 τρία μηδενικά γράφω .

Slide 9

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομος πολλαπλασιασμός δεκαδικού με το 10, 100, 1000: Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα δεξιά κατά τόσες θέσεις όσα είναι τα μηδενικά. 14,75×10 = 147 5 δεξιά την υποδιαστολή Ένα μηδενικό ,

Slide 10

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομος πολλαπλασιασμός δεκαδικού με το 10, 100, 1000: Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα δεξιά κατά τόσες θέσεις όσα είναι τα μηδενικά. 12,354×100 = 1235 4 δεξιά την υποδιαστολή δύο μηδενικά ,

Slide 11

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομος πολλαπλασιασμός δεκαδικού με το 10, 100, 1000: Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα δεξιά κατά τόσες θέσεις όσα είναι τα μηδενικά. 0,005×1000 = 005 0 δεξιά την υποδιαστολή τρία μηδενικά , 5

Slide 12

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομος πολλαπλασιασμός δεκαδικού με το 10, 100, 1000: Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα δεξιά κατά τόσες θέσεις όσα είναι τα μηδενικά. 5,4×100 = 540 Αν τα δεκαδικά ψηφία δεν είναι αρκετά για να καλύψουν όλες τις θέσεις, συμπληρώνουμε όσα μηδενικά περισσεύουν. 32,47×1000 = 32.470

Slide 13

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομη διαίρεση φυσικού με το 10, 100, 1000: Κόβουμε, με υποδιαστολή, από το τέλος και προς τα αριστερά, τόσα δεκαδικά ψηφία όσα είναι τα μηδενικά. 69:10 = 69 αριστερά την υποδιαστολή Ένα μηδενικό ,

Slide 14

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομη διαίρεση φυσικού με το 10, 100, 1000: Κόβουμε, με υποδιαστολή, από το τέλος και προς τα αριστερά, τόσα δεκαδικά ψηφία όσα είναι τα μηδενικά. 758:100 = 758 αριστερά την υποδιαστολή δύο μηδενικά ,

Slide 15

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομη διαίρεση φυσικού με το 10, 100, 1000: Κόβουμε, με υποδιαστολή, από το τέλος και προς τα αριστερά, τόσα δεκαδικά ψηφία όσα είναι τα μηδενικά. 2654:1000 = 2654 αριστερά την υποδιαστολή τρία μηδενικά ,

Slide 16

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομη διαίρεση φυσικού με το 10, 100, 1000: Κόβουμε, με υποδιαστολή, από το τέλος και προς τα αριστερά, τόσα δεκαδικά ψηφία όσα είναι τα μηδενικά. Αν τα ψηφία του αριθμού δεν είναι αρκετά για να καλύψουν όλες τις θέσεις, συμπληρώνουμε μπροστά από τον αριθμό και μετά την υποδιαστολή, όσα μηδενικά περισσεύουν. 5:10 = 0,5 7:100 = 0,07 52:1000 = 0,052

Slide 17

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομη διαίρεση δεκαδικού με το 10, 100, 1000: Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα αριστερά κατά τόσες θέσεις όσα είναι τα μηδενικά. 23,84:10 = 2 αριστερά την υποδιαστολή Ένα μηδενικό , 384

Slide 18

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομη διαίρεση δεκαδικού με το 10, 100, 1000: Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα αριστερά κατά τόσες θέσεις όσα είναι τα μηδενικά. 23,84:100 = 2 αριστερά την υποδιαστολή δύο μηδενικά , 384 0

Slide 19

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Σύντομη διαίρεση δεκαδικού με το 10, 100, 1000: Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα αριστερά κατά τόσες θέσεις όσα είναι τα μηδενικά. 543,2:1000 = 2 αριστερά την υποδιαστολή τρία μηδενικά , 543 0

Slide 20

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Αν τα ψηφία του αριθμού δεν είναι αρκετά για να καλύψουν όλες τις θέσεις, συμπληρώνουμε μπροστά από τον αριθμό και μετά την υποδιαστολή, όσα μηδενικά περισσεύουν. 0,5:10 = 0,05 0,5:100 = 0,005 26,3:1000 = 0,0263 Σύντομη διαίρεση δεκαδικού με το 10, 100, 1000: Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα αριστερά κατά τόσες θέσεις όσα είναι τα μηδενικά.

Slide 21

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με το 10,100,1000 Καλή ανάγνωση παιδιά

URL: