Ισοδύναμα κλάσματα

+864

No comments posted yet

Comments

sudiakos2 (4 years ago)

Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά στην Κύπρο μας.

marialo (4 years ago)

θερμα συγχαρητηρια απο Κυπρο!

Slide 1

Ισοδύναμα κλάσματα ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Ο σεφ Νίκος μας έφερε μια μεγάλη πίτσα και είπαμε να την μοιράσουμε σε κομμάτια για την φάμε αλλά διαφωνήσαμε... Ισοδύναμα κλάσματα

Slide 3

Ισοδύναμα κλάσματα Θα την κόψουμε σε 10 κομμάτια και θα φάμε τα 8. Τα υπόλοιπα για την μαμά. Όχι θα την κόψουμε σε 5 κομμάτια και θα φάμε τα 4. Το υπόλοιπο για την μαμά. Γιάννης Αλίκη

Slide 4

Ισοδύναμα κλάσματα Ας δούμε ποιος έχει δίκιο. Πόσα κομμάτια τελικά θα φάει η μητέρα τους Ο Γιάννης είπε... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + = 2 κομμάτια για την μαμά

Slide 5

Ισοδύναμα κλάσματα Η Αλίκη είπε... 1 1 1 1 1 κομμάτι για την μαμά

Slide 6

Δύο κομμάτια αφήνει η επιλογή του Γιάννη και ένα της Αλίκης. Για να συγκρίνουμε τις επιλογές τους Ισοδύναμα κλάσματα Γιάννης Αλίκη

Slide 7

Ισοδύναμα κλάσματα Γιάννης Αλίκη

Slide 8

Ισοδύναμα κλάσματα Γιάννης Αλίκη =

Slide 9

Ισοδύναμα κλάσματα = = Όταν δυο κλάσματα φανερώνουνε το ίδιο μέρος μιας ποσότητας, λέγονται ισοδύναμα

Slide 10

Ισοδύναμα κλάσματα Για να ελέγξουμε δύο κλάσματα αν είναι ισοδύναμα πολλαπλασιάζουμε τους όρους των κλασμάτων "χιαστί." Αν προκύψουν ίσα γινόμενα τότε τα κλάσματα είναι ισοδύναμα.

Slide 11

Ισοδύναμα κλάσματα Για να ελέγξουμε δύο κλάσματα αν είναι ισοδύναμα πολλαπλασιάζουμε τους όρους των κλασμάτων "χιαστί." Αν προκύψουν ίσα γινόμενα τότε τα κλάσματα είναι ισοδύναμα.

Slide 12

Ισοδύναμα κλάσματα Δημιουργώ ισοδύναμα κλάσματα πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό = =

Slide 13

Ισοδύναμα κλάσματα Δημιουργώ ισοδύναμα κλάσματα πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό = = : : Η τεχνική παραγωγής ισοδύναμων κλασμάτων διαιρώντας και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό ονομάζεται απλοποίηση.

Slide 14

Ισοδύναμα κλάσματα Παρονομαστές 10 12 7 Παρονομαστές Ετερώνυμα Ομώνυμα Τα κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή λέγονται ομώνυμα, ενώ με διαφορετικό παρονομαστή ετερώνυμα.

Slide 15

Γιάννης Αλίκη Τελικά Αλίκη και οι δυο θέλαμε να δώσουμε το ίδιο κομμάτι στη μητέρα Ναι, Γιάννη άδικα διαφωνήσαμε μάθαμε όμως τα ισοδύναμα κλάσματα

Slide 16

Ισοδύναμα κλάσματα Καλό διάβασμα παιδιά

URL: