ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ჭრებალოს საჯარო სკოლა III კლასი 2011 წელი ლალი სანთელაძე ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები მათემატიკა

Slide 2

სამკუთხედი

Slide 3

ოთკუთხედი

Slide 4

ხუთკუთხედი

Slide 5

ექვსკუთხედი

Slide 6

წრე

Slide 7

ოთკუთხედები

URL: