İbadet ve İlgili Kavramlar

+12

No comments posted yet

Comments

Slide 1

İbadet, Allah (C.C.)’ın rızasını kazanmaya yönelik her türlü davranış ve düşüncedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere ibadet davranış ta düşünce de olabilir. Peygamberimiz (s.a.s.)’in bizlere bil- dirdiği üzere “Ameller niyetlere göredir.” İslamiyet’te kişi iyilik düşünürse fakat ya- pamazsa bir sevap, yaparsa on sevap alır. Kötülük düşünür de yapamazsa günah ka- zanmaz (kötülüğü yapmamak için nefsi ile mücadele verir ve yapmazsa yine sevap alır.), yaparsa bir günah alır. İbadet, kul olmanın, şükrün gereğidir. Kur'an-ı Kerim’de Allah (C.C.) : “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” buyurmaktadır. Bu ayetten anlaşılan hayatımızın her safhasında Allah (C.C.)’ın rızasını kazanmak amacıyla hareket etmemizdir. Sadece namaz kılmak, zekat vermek değildir. Ancak bu ibadetler de çok önemlidir ve temel ibadetlerdendir. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?

Slide 2

Allah için yapılmalı Gösterişten uzak olmalı İBADET İsteyerek yapılmalı Zamanında yapılmalı Menfaat için olmamalı İyi davranış- lardan olmalı Sürekli olmalı

Slide 3

Allah (C.C.)’ın rızasını kazanmak için okumak, çalışmak, başkalarına iyilik yapmak, yalancılıktan, gıybetten, kötülükten sakınmak, Allah (C.C.)’ı düşünmek .........vb. hepsi de birer ibadettir. İbadetlerin çeşitli olmasının sebepleri arasında ruhumuzun ve toplumumuzun ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir. Bazı ibadetlerin faydaları daha ziyade ferdi iken bazı ibadetler ise toplumsal yararları getirmektedir. İnsanlar muayyen(namaz, zekat, oruç, hac, kurban gibi) ibadetleri kendi akıllarından bulup ve bu ibadetler de tam bir birlik sağlamaları düşünülemez. Bu amaçla Allah (C.C.) bizlere bu ibadetlerin nasıl yapılacağını peygamberler göndererek göstermiştir. Bu ibadetlerin nasıl yapılacağı genelde mütevatir sünnetle belirlenmiştir. Bu nedenle bu ibadetlerin yapılış şekillerinden mütevatir sünnetle belirtilen kısmı inkar edilirse kişiyi dinden bile çıkartır. Zira mütevatir sünnet kesinlikle Allah (C.C.) tarafından gönderilmiştir. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?

Slide 4

İslamiyet’te kişinin dünya için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmesi uygun görülmemiştir (Savaş istisna). Dinimizde hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahireti için çalışmak esastır. Unutulmamalıdır ki dünya ahiretin tarlasıdır. İbadet etmemizdeki amaçlar şu şekilde özetlenebilir: a) Allah (C.C.)’ın sevgisini kazanmak, O’na şükretmek amacıyla. Zira Allah (C.C.)’ın sevgisi yine Allah (C.C.)’ın emirlerini yerine getirerek (İbadetler de Allah (C.C.)’ın emri olduğuna göre) kazanılır. Bu şık en sevap olanıdır. Allah (C.C.)’ın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Bu ibadetler ancak bizim şükran duygularımızın birer ifadesidir. Ayrıca bu ibadetlerin dünyevi faydaları da yine bizin içindir. b) Cennet’e gitmek için. c) Cehennem’e gitmemek için. Bu iki şık için ibadet yapılırsa sevabı birinci şıkka göre daha azdır. Bir de bazı insanlar gösteriş için ibadet ederler ki bu makbul değildir ve ahirette cezası da vardır. Maûn süresinde gösteriş için namaz kılanların kınandığı gibi. İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?

Slide 5

İslâm’ın şartları olarak bilinen temel ibadetler şunlardır: a- Namaz kılmak b- Zekat vermek c- Oruç tutmak d- Hacca gitmek e- Kelime- Şehadet getirmek İbadet Nedir ve Niçin Yapılır?

Slide 6

Farz: Allah’ın yapılmasını %100 emrettiği, yapılmadığında günah olan, inkarı ise dinden çıkaran davranışlardır. Farz olan davranışlara örnekler: Namaz kılmak, adaletli olmak, Ramazan orucunu tutmak(gücü yetenlere), yalan söylememek , zenginlerin zekat vermesi, namazdan önce abdest almak, hacca gitmek, Kumar oynamamak, alkollü içecek içmemek vb. Farzın çeşitleri: a) Farz’ı ayn: Herkesin yapması gereken farzdır. Beş vakit namaz gibi b) Farz’ı Kifaye: Bazıların yapmasıyla diğerlerinin yapmasının gerekmediği farzlardır. Cenaze namazı kılmak, verilen selamı almak, Kur’an-ı dinlemek, emri bil maruf ve nehyi anil münker (iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak gibi İbadetlerle İlgili Kavramlar (Farz, Vacib, Sünnet)

Slide 7

Vacip: Vacip Farz kadar kesin olmayan, yapılmadığında günah olan, inkarında ise dinden çıkılmamamakla beraber büyük günaha girilen ilahi emirlerdir. Buradaki emirlerin kesin olmamasının sebebi yoruma açık olmasından kaynaklanmaktadır. Vacib’e örnekler: Bayram Namazı,Vitir Namazı, Fıtır Sadakası, Kurban kesmek v.b Sünnet: Peygamberimizin bizlere tavsiyede bulunduğu sözleri, fiilleri ve takrirleridir (uygun gördükleridir). Peygamberimizin sözlerine hadis adı verilmektedir. Sünnetin hükmü müstehaptır, yapılması sevaptır, yapılmaması ise günah değildir.(duruma göre değişebilir) Sünnete örnek olarak güler yüzlü olmak, sadaka vermek , kibar olmak, ağzı temizlemek, sağ taraftan başlamak, umre, saçı taramak, yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, selam vermek, Kur’an-ı Kerim okumak vb.   İbadetlerle İlgili Kavramlar (Farz, Vacib, Sünnet)

Slide 8

Sünnetin bazı çeşitleri: a) Sünneti Müekkede: Peygamberimizin devamlı yaptığı sünnetlerdir. b) Gayri Müekkede: Peygamberimizin devamlı yapmadığı iş ve davranışlardır. c) Mütevatir Sünnet: Kesinliği %100 olan, yanlış olma ihtimali bulunmayan sünnettir. Namazın kılınış şekli zekat miktarı v.b. Bu sünnetin inkarı dinden çıkarır.  Mekruh haram olma ihtimali bulunan çirkin davranışlara denir. Asık suratlı olmak, ikindi vakti uyumak, midye yemek, gereksiz konuşmak vb. Müfsid ibadetleri bozan davranışlara verilen dini bir terimdir. Mübah; haram olmayan, sevap olmayana denir. Yemek yemek, su içmek, uyumak gibi. İbadetlerle İlgili Kavramlar (Farz, Vacib, Sünnet)

Slide 9

Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Sitesi: http://www.sezai.byethost5.com

URL:
More by this User
Most Viewed