Μαθηματικά Ε' Κεφάλαιο 13-β

+245

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Δημιουργία παρουσίασης και υλικού: Παύλος Κώτσης Δάσκαλος Επιπλέον Κεφάλαιο 13β’ Διαίρεση δεκαδικού με φυσικό Διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό

Slide 2

Γεια σας, παιδιά! Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ να σας πω τι θα μάθουμε εδώ! Νομίζω κάτι για Φυσική μου είπαν…

Slide 3

Ωραία! Μάθαμε να κάνουμε διαίρεση ενός φυσικού αριθμού με έναν άλλον φυσικό αριθμό. Τι γίνεται όμως αν ο διαιρετέος είναι δεκαδικός και ο διαιρέτης φυσικός; Πώς κάνουμε σε αυτή την περίπτωση τη διαίρεση; Σε αυτή την περίπτωση ξεκινάμε τη διαίρεση κανονικά, σαν να πρόκειται για φυσικούς αριθμούς. Μόλις όμως φτάσουμε στο σημείο να κατεβάσουμε το πρώτο δεκαδικό ψηφίο τότε βάζουμε υποδιαστολή στο πηλίκο και συνεχίζουμε κανονικά τη διαίρεση. 1. Διαίρεση δεκαδικού με φυσικό

Slide 4

Προσέξτε : Αν σε μια διαίρεση θα πρέπει από την αρχή να χωρίσετε το πρώτο δεκαδικό ψηφίο, τότε θα πρέπει και να βάλετε από την αρχή στο πηλίκο υποδιαστολή (μαζί με το μηδέν φυσικά για ακέραιο μέρος). Δείτε δίπλα το παράδειγμα με τη διαίρεση 8,4 : 42 1. Διαίρεση δεκαδικού με φυσικό

Slide 5

Έχουμε μάθει ως εδώ διαιρέσεις φυσικών και δεκαδικών μόνο στην περίπτωση που ο διαιρέτης είναι φυσικός. Τι γίνεται όμως αν έχουμε για διαιρέτη δεκαδικό αριθμό; Σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία διαφέρει λίγο στην αρχή, πριν ξεκινήσουμε τη διαίρεση. Καταρχήν θα πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι όταν έχουμε δεκαδικό διαιρέτη δε διαιρούμε αμέσως. 2. Διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό

Slide 6

Και τι κάνουμε, δηλαδή, τότε; Πριν ξεκινήσουμε τη διαίρεση… παρατηρούμε το διαιρέτη και μετράμε πόσα δεκαδικά ψηφία έχει. πολλαπλασιάζουμε με τον αντίστοιχο αριθμό (10 ή 100 ή 1.000 κ.τ.λ) ΚΑΙ το διαιρέτη ΚΑΙ το διαιρετέο έτσι ώστε να μετατραπεί ο δεκαδικός αριθμός του διαιρέτη σε φυσικό (δε μας απασχολεί καθόλου αν ο διαιρετέος προκύψει να είναι φυσικός ή δεκαδικός). Από κει κι έπειτα προχωράμε κανονικά τη διαίρεση, όπως ξέρουμε. 2. Διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό

Slide 7

Πριν ξεκινήσουμε παρατηρούμε το διαιρέτη (3,5) και διαπιστώνουμε πως έχει 1 δεκαδικό ψηφίο. Άρα πολλαπλασιάζουμε και το διαιρετέο και το διαιρέτη με το 10 και έχουμε 54,25 • 10 = 542,5 3,5 • 10 = 35 Η διαίρεσή μας γίνεται 542,5 : 35 1 δεκ. ψηφίο • 10 2. Διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό

Slide 8

Συνηθίζουμε σε αυτές τις διαιρέσεις με δεκαδικό διαιρέτη να βάζουμε τους νέους αριθμούς όχι σε νέα διαίρεση αλλά ακριβώς κάτω από τους προηγούμενους. Δείτε και το επόμενο παράδειγμα κι έπειτα χρησιμοποιήστε όποιον τρόπο σας είναι πιο εύκολος. 2. Διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό

Slide 9

Ο διαιρέτης (4,5) έχει 1 δεκαδικό ψηφίο. Άρα πολλαπλασιάζουμε και το διαιρετέο και το διαιρέτη με το 10 και έχουμε 54 • 10 = 540 4,5 • 10 = 45 Η διαίρεσή μας λοιπόν γίνεται 540 : 45 Προσέξτε : Μας ενδιαφέρει να μετατρέψουμε το διαιρέτη από δεκαδικό σε φυσικό. Όσον αφορά το διαιρετέο δε μας απασχολεί το είδος του αριθμού που θα προκύψει έπειτα από τον πολλαπλασι-ασμό με το 10 ή το 100 ή το 1.000 κ.τ.λ. 2. Διαίρεση δεκαδικού με δεκαδικό

Slide 10

Άντε πάλι με τούτη τη Φυσική και τα επίθετα. Είναι λίγο δύσκολα αλλά δε θα σταθούν εμπόδιο στο να είμαι ο καλύτερος μαθητής. Άλλωστε είναι γνωστό ότι εγώ είμαι πανέξυπνος κι έτσι μπορώ και ξεπερνάω όλα τα εμπόδια. Ωχ !!!

URL: