Μαθαίνω την (ευκλείδεια) διαίρεση !

+122

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Ευκλείδεια Διαίρεση Για τους μαθητές της Δ’ τάξης κι όχι μόνο … Μαθαίνω την πράξη της διαίρεσης ! Επιμέλεια παρουσίασης : Τσουτσίδης Γεώργιος www.delta1kids.blogspot.com

Slide 2

- 40 41 5 8 01 Διαιρετέος διαιρέτης πηλίκο υπόλοιπο Μαθαίνω για τη διαίρεση

Slide 3

Ευκλείδεια Διαίρεση 4 8 0 3 1 3 1 8 6 1 8 0 0 0 0

Slide 4

Ευκλείδεια Διαίρεση 5 6 4 4 1 4 1 6 4 1 6 0 4 1 4 0

Slide 5

Ευκλείδεια Διαίρεση 2 3 8 7 3 2 1 0 2 4 2 8 0 0 8

Slide 6

Ευκλείδεια Διαίρεση 4 0 6 2 2 4 0 0 3 6 0 6 0

Tags: διαίρεση

URL: