Tainite na vremeto v istoriyata - 3 klas

+129

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ТАЙНИТЕ НА ВРЕМЕТО В ИСТОРИЯТА Илиана Т. Илиева-Дъбова

Slide 2

Подредете изображенията според тяхната последователност във времето. 1 2 3 4 5

Slide 3

От какви думи е съставена думата летописец? Кои хора били наричани летописци? Защо някои народи имали свои летописци, а други – не?

Slide 4

Откъде взимат сведенията си летописците? „Тези неща научих от това, което сам преживях, и от съобщенията от старо време – и ги записах.“ Византийски летописец

Slide 5

С думите столетие и век се означава едно и също време. Колко години продължава един век? Цифрите, с които се отбеляват вековете се наричат римски. I век - първи век II век – втори век... IV век – четвърти век V век- пети век VI век – шести век.... IX век – девети век X век – десети век XI век – единадесети век

Slide 6

Правило Към стотиците на годината, в която е станало събитието, прибавяме 1 и получаваме века.

Slide 7

В кой век сте попаднали? Хан Крум празнува победата над армията на император Никифор 811г. IX век Войските на хан Аспарух преминават Дунава 680 г. VII век Освобождение на България 1878 г. XIX век Създаване на славянската писменост 855 г. IX век

URL: