Труд и отдих в родния край 2.клас

+12

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ТРУД И ОТДИХ В РОДНИЯ КРАЙ

Slide 2

Какво наричаме труд? Трудът е работа.

Slide 3

Да си припомним Какви професии познаваме? Какво наричаме професия? Професия – труд, за който човек е учил продължително време и получава възнаграждение.

Slide 4

местоположението на селището, в което живеят; големината и важността на селището в което живеят. Хората упражняват различни професии. Изборът на професия зависи от: това какво умеят да правят хората;

Slide 5

Професиите на хората зависят от местоположението на селището, в което живеят. Планински Крайречни Равнинни Крайморски

Slide 6

Планински Смолян Велинград Банско

Slide 7

Крайречни Видин Свищов Русе

Slide 8

Равнинни Пловдив Добрич Видин

Slide 9

Крайморски Варна Бургас Несебър

Slide 10

Професиите на хората зависят и от големината и важността на селището град село курорт

Slide 11

Хората имат различни професии според това какво умеят да правят и в какво селище живеят.

Slide 12

Какви професии имат хората в различните селища? дървосекачи Планински Работници и инженери във ВЕЦ шофьори Оператори на тежкотоварни машини

Slide 13

Планински курорти Планински спасители Хотелиери Ски учители камериери

Slide 14

Равнинни строител архитект шивачки пилот

Slide 15

Крайречни Крайморски

Slide 16

село тракторист комбайнер овчар животновъд

Slide 17

град актьор съдия учител политик лекар

Slide 18

Всяка професия е полезна и необходима, защото с труда си хората създават ценни продукти. Този човек е дърводелец. Материалът с който работи е дърво. Работното му място е дърводелски цех. Обработва го с инструменти и машини. Резултат от неговия труд са много предмети от нашия бит:маси,столове,шкафове,прозорци и др. Всеки труд заслужава уважение.

Slide 19

Каква е професията на този човек? животновъд Къде работи той? Работи на полето, във фермата.. Какъв е продуктът на неговия труд? Произвежда месо, мляко, кожи.

Slide 20

Професията на някои хора е свързана с услугите. Какво означава това? Актьор кукловод професия месторабота продукт Куклен театър Удоволствие за зрителите

Slide 21

Професията на някои хора е свързана с услугите. Какво означава това? лекар професия месторабота продукт Болница Здрави хора

Slide 22

професия месторабота продукт фризьорски салон Определете при кои от професиите имаме като продукт стока и при кои услуга? фризьор съдия съд нова прическа шивачка шивашки цех; шивашко ателие стока услуга нова дреха справедливост

Slide 23

Всеки човек освен да се труди, трябва и да почива. Почивката е много важна и необходима, за да може работещият да възстанови силите си. Освен чрез съня, хората си почиват и като извършват любими занимания.

Slide 24

Хобито е занимание, което вършим за удоволствие в свободното си време. рисуване пеене четене танци Компютърни игри Гледане на телевизия

Slide 25

Един от най-здравословните начини за почивка е сред природата. риболов колоездене

Slide 26

На много хора хобито е колекционерство Колекционирам – събирам различни неща пощенски марки монети стари автомобили календарчета картички

Slide 27

Каква е професията на вашите родители? Опишете труда им? Как си почиват? Имат ли хоби? Вие имате ли свое хоби? Използвани са снимки и анимация от Интернет

URL: