Els sentits

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Els sentits

Slide 2

Cuants sentits tenim? El Tacte La Vista El Gust L’ Oïda Equilibri L’ Olfacte 5 Els sentits són la porta d’entrada dels estímuls, i ens proporcionen informació del món que ens envolta.

Slide 3

EL TACTE La funció del tacte és reconèixer la forma, la temperatura, el dolor, etc. Es localitza per tota la pell.

Slide 4

En la pell… En l’epidermis, es la capa externa de la pell, es troba els receptors que capten el dolor i en la dermis, capa interna de la pell, es troben els receptors de la temperatura, pressió i contacte.

Slide 5

LA VISTA La vista permet apreciar, distingir el colors, formes, grandaries i les distancies a la qual es troben els objectes. Es troba situat als ulls.

Slide 6

En els ulls... Retina Pupil·la L’estimul visual entra a través de la còrnia i travessa la pupil·la que es regulada per l’iris. Després les imatges es projecten sobre la retina per a continuació el cristal·lí modifiqui la seva corvatura per enfocar l’objecte.

Slide 7

EL GUST Permet percebre els diferents saborspero els principals són: dolç, salat, àcid i amarg. Es situa en la llengua.

Slide 8

Dintre de la llengua… Dintre de la llengua trobem les papil·les gustatives i els botons gustatius que son els que detecten el sabor. Depèn del sabor es detecta en un lloc o un altre de la llengua, però els principals són: Dolç Amarg Àcid Salat

Slide 9

L’OÏDA Permet percebre la intensitat, la durada i el timbre dels sons. Està situat a les orelles. Dintre del sentit de l’oïda es troba l’equilibri.

Slide 10

En l’orella hi ha... Com entra el so? Entra per el pavelló auricular que es el que recullla vibració i el conducte auditiu la transmet al timpà que transmet la vibració a la cadena d’ossets formada pel martell, l’enclusai l’estrep i aquest ultim al ser colpejat presiona damunt de la finestra oval que amb la vibració passa al liquid que hi ha a l’interior del cargol i aquest transmet una vibració als cilis i que transmeten finalment al nervi auditiu. Pavellò auricular Conducte auditiu extern Timpà Estrep Cargol Martell Enclusa Finestra oval Nervi auditiu

Slide 11

L’EQUILIBRI És el sentit que ens permet percebre i controlar la postura del cos.

Slide 12

L’OLFACTE Permet captar els estímuls produïts per la presència de substàncies químiques en l’aire, o bé en els aliments que entren en la boca. Està situat en el nas o cavitat nassal.

Slide 13

En el nas hi ha… Les partícules de les olors entren en el nas per les fosses nasals fins arribar als centres nerviosos. Mucosa olfactoria Fosses nasals Centres nerviosos

Slide 14

Conclusió El treball ha estat molt interesant perquè a part de que no s’ha tingut que fer com sempre: en un par de fulls he descobert cosas que no coneixia.

Slide 15

Bibliografia Fotos de google. Llibre de biologia. http://ca.wikipedia.org/wiki/O%C3%AFda http://ca.wikipedia.org/wiki/Olfacte http://ca.wikipedia.org/wiki/Tacte http://ca.wikipedia.org/wiki/Vista http://ca.wikipedia.org/wiki/Gust

Slide 16

Creat, dirigit, produit, animat,etc. Per: EN CAP GROS

URL: