Οι κλιματικές ζώνες της γης

+214

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Γεωγραφία Στ’ Δημοτικού Β’ Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον - Κεφάλαιο 10: Οι κλιματικές ζώνες τη γης Αντωνίου Βανέσσα: parantoniou@sch.gr

Slide 2

Η έννοια του κλίματος Παρατήρησε τις εικόνες και δείξε στον χάρτη της τάξης τις περιοχές της Γης, στις οποίες αναφέρονται.

Slide 3

Κλίμα Η θερμοκρασία, η βροχή, η υγρασία, ο άνεμος, το χιόνι αποτελούν ατμοσφαιρικές συνθήκες. Όταν ορισμένες από αυτές επικρατούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε έναν τόπο και σε συγκεκριμένη εποχή, τότε καθορίζουν το κλίμα αυτού του τόπου.

Slide 4

Καιρός Αντίθετα, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ.: ημέρα) καθορίζουν τον καιρό του τόπου αυτού.

Slide 5

Παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα Οι ηλιακές ακτίνες θερμαίνουν την επιφάνεια της Γης. Τα ποσά θερμότητας, όμως, που απορροφά ένας τόπος εξαρτώνται από τη διεύθυνση, με την οποία φτάνουν οι ακτίνες του ήλιου στην επιφάνειά του. Αν οι ακτίνες προσπίπτουν στον τόπο κάθετα, τότε η επιφάνεια της Γης απορροφά μεγάλα ποσά θερμότητας με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του τόπου να είναι υψηλή. Αν οι ακτίνες προσπίπτουν πλάγια, τότε απορροφώνται μικρά ποσά θερμότητας με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του τόπου να είναι χαμηλή. Άρα η θερμο-κρασία ενός τόπου εξαρτάται από το ποσό της θερμότητας που απορροφά από τον Ήλιο.

Slide 6

Μηνιαίες μέσες θερμοκρασίες της επιφάνειας της Γης από το 1961 έως το 1990. Η εικόνα αυτή αποτελεί ένα παράδειγμα του πώς το κλίμα ποικίλλει ανάλογα με την τοποθεσία και την εποχή. (πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Climate)

Slide 7

Παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα 1) Γεωγραφικό πλάτος Όπως φαίνεται στην εικόνα , οι ακτίνες του Ήλιου προσπίπτουν κάθετα στον Ισημερινό και στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από αυτόν. Επομένως ο βασικός παράγοντας που διαμορφώνει το κλίμα ενός τόπου είναι η απόσταση του από τον Ισημερινό, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος του τόπου.

Slide 8

Παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα 2) Υψόμετρο Το υψόμετρο, δηλαδή το ύψος ενός τόπου από την επιφάνεια της θάλασσας, καθορίζει σημαντικά τη θερμοκρασία του, αφού όσο υψη-λότερα βρίσκεται ο τόπος τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία του.

Slide 9

Παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα 3) Απόσταση του από τη θάλασσα Άλλος βασικός παράγοντας που διαμορφώνει το κλίμα ενός τόπου είναι η απόσταση του από τη θάλασσα. Οι παραθαλάσσιες περιοχές έχουν πάντα ηπιότερο κλίμα.

Slide 10

Επιρροή τοπικών συνθηκών Οι περιοχές του Ιονίου πελάγους έχουν πολλή υγρασία, άρα το κλίμα τους είναι υγρό και ζεστό κατά το καλοκαίρι. Οι περιοχές του Αιγαίου πελάγους, όπου φυσούν τα μελτέμια, έχουν κλίμα δροσερότερο. Αυτές οι δύο περιοχές της χώρας μας παρουσιάζουν διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, επειδή η μία έχει πολλή υγρασία και η άλλη δυνατούς ανέμους. Άρα και οι τοπικές συνθήκες επηρεάζουν το κλίμα ενός τόπου. Ιόνιο Πέλαγος Αιγαίο Πέλαγος

Slide 11

Κλιματικές Ζώνες Οι περιοχές που βρίσκονται γύρω από τον Ισημερινό και έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αποτελούν την πιο θερμή κλιματική ζώνη, που λέγεται τροπική ζώνη.  Οι περιοχές που βρίσκονται κοντά στους πόλους και έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αποτελούν τις πολικές ζώνες. Οι περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στις πολικές ζώνες και στην τροπική λέγονται εύκρατες ζώνες.

Slide 12

Τροπική ζώνη – Τροπικό κλίμα Θερμοκρασία πάνω από 20ο C το χρόνο με μικρές μεταβολές Περίοδος πολλών βροχών, περίοδος ξηρασίας Ίση περίπου διάρκεια ημέρας και νύχτας

Slide 13

Εύκρατη ζώνη – Εύκρατο κλίμα Μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας ανάλογα με την εποχή Βροχερός χειμώνας, ζεστό καλοκαίρι Μικρότερη ημέρα το χειμώνα, μεγαλύτερη το καλοκαίρι

Slide 14

Πολική ζώνη – Πολικό κλίμα Θερμοκρασία κάτω από τους 10ο C όλο το χρόνο Σχεδόν καθόλου βροχές 6 μήνες ημέρα, 6 μήνες νύχτα

Summary: Γεωγραφία Στ' Δημοτικού, Ενότητα Β': Το φυσικό περιβάλλον,Κεφάλαιο 10ο: Οι κλιματικές ζώνες της γης

Tags: γεωγραφία στ' δημοτικού το φυσικό περιβάλλον οι κλιματικές ζώνες της γης

URL: