В-СВЕТА-НА-ПРИКАЗКИТЕ

+25

No comments posted yet

Comments

Slide 1

В света на приказките

Slide 2

Особености на приказките Неопределеност на времето и мястото/”Имало едно време”, “В едно царство”/; Героите най-често са анонимни ; Героите са типизирани /най-малкият брат, чорбаджията, мащехата/; Героите са идеализирани /най-малкият брат е носител на доброто/; Описва се развитието на дадена случка; Напрежението нараства постепенно; Главните герои преодоляват препятствия /понякога с помощта на вълшебни помагачи/; Противопоставя се доброто на злото; Доброто винаги побеждава, несправедливостта се наказва; Случката се разказва увлекателно; Характерни са повторения на епизоди; Историята завършва с поука.

Slide 3

Видове приказки според съдържанието

Slide 4

Говори се за животни, а се имат предвид поведението на хората; Героите-животни са типизирани /Кума Лиса – лукава, хитра, Кумчо Вълчо – глуповат/; Героите се противопоставят един на друг; Съотношението на силите между героите не се променя; В диалога между животните ярко се проявяват качествата на героите.

Slide 5

Говори се за живота на хората, за отношенията между тях; Диалогът е много колоритен, свеж; Съдържат много хумор; Оценките на постъпките обикновено са два вида /похвала или присмех/; Доброто тържествува над злото; В тях се разсъждава за смисъла на човешкия живот, за човешкото щастие, за любовта, за трудолюбието;

Slide 6

Говори се за нереални, несъществуващи, фантастични, вълшебни неща В тях има много нереални герои - вещици, великани, педя-човек; съществуват и много вълшебни предмети /атрибути/ - пръчици, златна ябълка, вълшебна кърпичка; Героите често използват думи-заклинания /”Абра-кадабра”/; Героите претърпяват необичайни превъплъщения /Пепеляшка/; Героите преминават през препятствия и перипетии/борба със змей/; Героите променят своето /социално/ положение – от бедни стават богати, от жаба – в принц, от помощничка – в принцеса/; Действието е много динамично, често рязко се сменят събитията и действията на героите; Напрежението нараства, всеки следващ епизод подготвя за най-силния и важния/кулминацията/; Има рязка поляризация на героите и противопоставянето им движи действието;

Slide 7

Видове приказки според начина на създаване

Slide 8

Създадени от неизвестен автор; Предавани устно от поколение на поколение; Видоизменяни, често в няколко различни варианта; Няма последен вариант; В народната приказка има много диалектни /народни, стари/ думи, които трудно се разбират от съвременните деца;

Slide 9

Авторовата приказка е написана от писател; Приказката е плод на авторското въображение и в основата му не стои народна приказка; Тя може да е повлияна от фолклора, но е творчески оригинална и неповторима; С най-изкусните създатели на приказки Ран Босилек, Николай Райнов, Ангел Каралийчев, Елин Пелин, Георги Райчев.

Slide 10

Писател преработва, преразказва народна приказка; Понякога авторът прави промяна в развитието на действието и добавя или променя дадена случка; Често авторът прави и портретни описания, които не са характерни за народните приказки; Писателят замества диалектните думи със съвременни, книжовни думи, разбираеми за децата.

Slide 11

Какви видове приказки има според начина на създаване? народни, авторови, авторизирани народни, за животни, вълшебни вълшебни, битови, за животни

Slide 12

Каква е приказката “Най-скъпоценният плод”? битова за животни вълшебна

Slide 13

Коя от изброените приказки е вълшебна? Готованко Деветият брат Най-голямото богатство

Slide 14

Коя от изброените приказки НЕ е за животни? Вълкът и седемте козлета Трите прасенца Спящата хубавица

Slide 15

Коя приказка е авторизирана? Написаната от писател Създадената от народа Преразказана от писател народна приказка

Slide 16

Щракни, махни книжка и открий приказката

Slide 17

Кой е авторът на приказката “Червената шапчица”? Братя Грим Шарл Перо

Slide 18

Братя Грим Шарл Перо Има и други сходни приказки на различни автори

Slide 19

Ч и ч о П е й о б и т о в и М е ч о П у х К а р а л и й ч е в а в т о р о в и Щом решите кръстословицата, ще откриете думата, която показва какво търсим след прочита на всяка приказка Герой от приказка на Елин Пелин, качил се на кобилата Вид приказки, в които се разказва за живота на хората Герой на Алън Милн, който много обича мед Фамилията на автора на приказката “Майчина сълза” Приказки, специално написани от писател

Slide 20

Не се хвали колко книги имаш, а колко си прочел и разбрал.

Slide 21

За вас, деца, с удоволствие изработи Румяна Тунева В презентацията са използвани снимки от Интернет.

URL: