აბოს წამება

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ავტორი თეა გოგსაძე. აბოს წამება.

Slide 2

წმინდა აბო თბილელი.

Slide 3

ახალგაზრდა აბო.

Slide 4

აბო იყო 17–18 წლის ჭაბუკი როცა თან წამოჰყვა ნერსე ერისთავს ქართლში, მან შეისწავლა ქართულად წერა–კითხვა და ლაპარაკი,დაიწყო სწავლა ძველი და ახალი აღთქმის წიგნებისა, დადიოდა წმინდა ეკლესიაში და უსმენდა სახარებას, წინასწარმეტყველთა და სამოციქულო წიგნებს, ასე სრულყო თავისი ცოდნა ქრისტიანული მოძღვრებით. “მაშინ უდებ–ყო შჯული იგი მაჰმედისი და წესი იგი მამულისა მის ლოცვისაი დაუტევა და შეიყუარა ქრისტეი ყოვლითა გულითა” აბო თბილელი.

Slide 5

აბო თბილელის ხატი.

Slide 6

ტაძარი, სადაც ოდესღაც აწამეს აბო.

Slide 7

“ორმოც მოწამეთა”

Slide 8

“ორმოც მოწამეთას” ხედები

Slide 9

“ორმოც მოწამეთას” შესასვლელი.

URL:
More by this User
Most Viewed