Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

+1163

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Ακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας: 1ος & 2ος αιώνας μ.Χ. Pax Romana

Slide 3

3ος αι. μ.Χ. αρχίζουν τα προβλήματα Γότθοι και Πέρσες παραβιάζουν τα σύνορα, λεηλατούν, εμποδίσουν το εμπόριο Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Γότθοι Πέρσες

Slide 4

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Γότθοι Ρωμαϊκές λεγεώνες μάχονται με τον στρατό των Γότθων Πέρσες Ρωμαϊκές λεγεώνες μάχονται με τον στρατό των Περσών

Slide 5

3ος αι. μ.Χ. αρχίζουν τα προβλήματα Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Στρατός παντοδύναμος στάσεις, συγκρούσεις, ορίζει ή καταργεί αυτοκράτορες

Slide 6

3ος αι. μ.Χ. αρχίζουν τα προβλήματα απόσχιση ανατολικών επαρχιών Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

Slide 7

3ος αι. μ.Χ. αρχίζουν τα προβλήματα διωγμοί χριστιανών δυσαρέσκεια & διχασμός Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

Slide 8

Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα Τετραρχία 4 μεγάλες περιφέρειες Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Ο Κωνσταντίνος Ο Γαλέριος Ο Λικίνιος Ο Μαξέντιος

Slide 9

Το σύστημα της τετραρχίας στην αρχή έλυσε τα προβλήματα Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας η ηρεμία και η ασφάλεια είχε επανέλθει Αναπαράσταση της τετραρχίας

Slide 10

Ο Διοκλητιανός το 305 μ.Χ. παραιτήθηκε από το αξίωμα του αυτοκράτορα Οι συνάρχοντες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Το ανάκτορο όπου αποσύρθηκε στα Σάλωνα της Κροατίας Δυτικό τμήμα Ανατολικό τμήμα

Slide 11

Κωνσταντίνος Λικίνιος Γαλέριος Μαξέντιος Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

Slide 12

Στη Δύση νικητής ήταν: Ο Κωνσταντίνος Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Η μάχη της Μιλβίας γέφυρας 28 Οκτωβρίου 312 μ.Χ.

Slide 13

Η μάχη της Μιλβίας γέφυρας 28 Οκτωβρίου 312 μ.Χ.

Slide 14

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Το περίφημο όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την παραμονή της μεγάλης σύγκρουσης Σύμφωνα με μαρτυρία του Ευσεβίου φωτεινός σταυρός σχηματίστηκε με τα ελληνικά γράμματα Χ-Ρ και με την επιγραφή «Εν τούτω νίκα»

Slide 15

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Το όραμα του Κωνσταντίνου

Slide 16

Στη Ανατολή… Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Ο Γαλέριος Πέθανε τον Απρίλιο ή Μάιο του 311 μ.χ. από μια φοβερή ασθένεια Τον διαδέχθηκε στην εξουσία ο Γάιος Βαλέριος Γαλέριος Μαξιμίνος

Slide 17

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Μαξιμίνος Β΄ Ο Λικίνιος Ο Λικίνιος Νόμισμα της εποχής που απεικονίζει τον Λικίνιο Στη Ανατολή νικητής ήταν:

Slide 18

Οι δύο συναυτοκράτορες υπογράφουν Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας διάταγμα ανεξιθρησκίας 313 μ.Χ. (Μεδιόλανο) “κάθε πολίτης λατρεύει όποιον θεό θέλει” Ο Λικίνιος Ο Κωνσταντίνος

Slide 19

Αναμνηστική πλάκα στην εκκλησία που βρίσκεται στη θέση του παλατιού όπου το 313 υπογράφηκε το Διάταγμα. Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

Slide 20

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Με το Διάταγμα της ανεξιθρησκίας άνοιξε ο δρόμος για την εξάπλωση του Χριστιανισμού

Slide 21

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Κωνσταντίνος και Λικίνιος συγκρούονται Το 324 μ.Χ. Αδριανούπολη Η μάχη που δόθηκε στη θάλασσα

Slide 22

Κωνσταντίνος: Ο μονοκράτορας Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

Slide 23

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Ο μονοκράτορας Κωνσταντίνος προχώρησε σε αλλαγές Αναδιοργάνωσε το στρατό Διόρισε έπαρχους Οργάνωσε διπλωματικές επαφές Έκοψε νέο χρυσό νόμισμα Μετέφερε την πρωτεύουσα στο Βυζάντιο.

Slide 24

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Αναδιοργάνωσε το στρατό

Slide 25

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Διόρισε έπαρχους

Slide 26

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Οργάνωσε διπλωματικές επαφές

Slide 27

Έκοψε νέο χρυσό νόμισμα Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

Slide 28

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Μετέφερε την πρωτεύουσα στο Βυζάντιο. Ρώμη Κωνσταντινούπολη

Slide 29

Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας Ο Κωνσταντίνος έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο Μέγας Η Ορθόδοξη Εκκλησία κήρυξε τον Μέγα Κωνσταντίνο Άγιο και ισαπόστολο όπως και τη μητέρα του Αγία Ελένη

URL: