Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική

+647

No comments posted yet

Comments

sudiakos (5 years ago)

Για όσους δεν έχουν internet στην σχολική αίθουσα. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα του laptop, πριν μπεις στην τάξη να ΄χεις ανοίξει τις παρουσιάσεις που θέλεις στο γραφείο των δασκάλων και χωρίς να το κλείσεις μεταφέρεις το laptop στην σχολική αίθουσα.

Slide 1

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Σουδίας Γιάννης ©Ζερβός Γρηγόρης

Slide 2

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Η αυτοκρατορία μένει ενωμένη έως τα τέλη του 4ου αιώνα

Slide 3

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Ούννοι, Γότθοι, Βάνδαλοι απειλούν την αυτοκρατορία Ούννοι Γότθοι Βάνδαλοι

Slide 4

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Θεοδόσιος μοιράζει την αυτοκρατορία στους δύο γιους του 395 μ.Χ. Ονώριος Αρκάδιος

Slide 5

Δυτικό τμήμα Ανατολικό τμήμα Ρωμαϊκή αυτοκρατορία

Slide 6

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Αρκάδιος στο Ανατολικό τμήμα Η πόλη οχυρώνεται με διπλό τείχος Πλωτές φρουρές στο Δούναβη Συμφωνίες ειρήνης

Slide 7

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Η πόλη οχυρώνεται με διπλό τείχος

Slide 8

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Πλωτές φρουρές στο Δούναβη

Slide 9

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Συμφωνίες ειρήνης

Slide 10

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Oι κάτοικοι ένιωθαν ασφαλείς ρωμαϊκός νόμος ελληνική γλώσσα χριστιανική θρησκεία Κοινά στοιχεία που ένωναν τους κατοίκους

Slide 11

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Ονώριος στο Δυτικό τμήμα Στο δυτικό κράτος τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Γότθοι, Ούννοι, Βάνδαλοι, Οστρογότθοι επιτίθενται

Slide 12

ΓΟΤΘΟΙ ΒΗΣΙΓΟΤΘΟΙ Αλάριχος

Slide 13

Αλάριχος ο Μέγας

Slide 16

ΟΥΝΝΟΙ Αττίλας

Slide 21

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Καταλαυνικά Πεδία 452 μ.Χ. Ρωμαίος στρατηγός Αέτιος Αττίλας αρχηγός των Ούννων

Slide 22

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική & Δυτική Αποτέλεσμα της μάχης η συντριβή των Ούννων

Slide 23

Βάνδαλοι

Slide 24

Βάνδαλοι λεηλατούν

Slide 25

ΓΟΤΘΟΙ ΟΣΤΡΟΓΟΤΘΟΙ Θευδέριχος

Slide 28

Δυτικό τμήμα Το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος δεν μπόρεσε να αντιδράσει γιατί ήταν στρατιωτικά και οικονομικά αδύναμο Το 476 μ.Χ. το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύθηκε οριστικά.

URL: