Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Evrende gelişi güzel ortaya çıkan hiçbir şey yoktur. Her varlık bir plân, program ve ölçü içinde yaratılmıştır. Yer altında ve yer üstünde insanın yararına sunulan her türlü yiyecek, içecek ve insana gerekli olan her şey, bir ölçü içinde; belli bir büyüklük, ağırlık ve yoğunlukta yaratılmıştır. Ayrıca bunların oluşumunda önemli olan, toprak, su, hava, sıcaklık, soğukluk gibi şeyler de bir ölçüye göre belirlenmiştir. Evrendeki olacak olan her şeyin belli bir plan çerçevesinde önceden belirlenmesine kader denir. Kaderde planlanan olayların ise zamanı gelince olmasına da kaza adı verilir. Bu çerçevede evrende hiçbir şeyin tesadüfi olmadığını, yaratıcı tarafından önceden takdir edildiğinin farkına varmamız bizim Allah’a olan teslimiyetimizi ve sabrımızı da arttıracaktır. Allah Her Şeyi Belli Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

Slide 2

Allah Kur'an'da evrendeki her şeyi ölçüye göre yarattığını örneklerle açıklamaktadır: Yağmurdaki bu ölçü de, yine çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Ölçümlere göre, yeryü- zünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda Dünya'ya yağan yağmur miktarıdır. Yani su, sürekli bir denge içinde, "bir ölçüye göre" dönüp durmaktadır. Yeryüzündeki hayatın devamı da, bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan sahip olduğu tüm teknolojik imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştiremez. Allah Her Şeyi Belli Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır. "Gökten uygun bir ölçüde yağmur in- dirip onu yeryüzün- de durdurduk." Mü'minûn , 18

Slide 3

Eğer bu miktarda en küçük bir değişiklik bile olsa, kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz; yağmur, Kuran'da bildirildiği gibi, yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Yağmurdaki ölçü sadece miktarında değil, aynı zamanda yağmur damlalarının düşüş hızında da söz konusudur. Yağmur bulutları en az 1.200 metre yüksekliğindedir. Yağmur damlası büyüklüğündeki ve ağırlığındaki bir nesne bu yükseklikten düşecek olsa, sürekli olarak hız kazanır ve saatte 558 km hızla yeryüzüne ulaşır. Elbette ki böyle bir hızda düşen herhangi bir nesne çok büyük zarar oluşturacaktır. Eğer yağmur damlası da bu yükseklikten aynı şekilde düşecek olsaydı, bu durumda tüm ekinler tahrip olacak, yerleşim alanları, evler ve arabalar hasar görecek, insanlar gerekli tedbirleri almadan yürüyemeyeceklerdi. Allah Her Şeyi Belli Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır.

Slide 4

"Yeryüzünde her türlü bitkiyi bir ölçüye göre bitirdik." (15/Hicr suresi, 19) Her şeyi bir ölçüye göre yaratan Allah, evrendeki her varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiştir: "Allah, her şeyi yaratmakta ve amacına uygun biçimler vermektedir. O, her şeyi bir ölçüyle yapmakta ve yol göstermektedir." (87/A'lâ suresi, 2-3) Allah Her Şeyi Belli Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır. DÜŞÜNELİM

Slide 5

Dünya’nın yirmi dört saatte bir, kendi ekseni etrafındaki dönüşü ile gece ve gündüz oluşur. Dünya’nın eksenin 23 derece 27 dakika eğik olması ve güneş’in çevresinde bir yılda dönmesiyle de mevsimler meydana gelir. Yıldız ve gezegenlerin yörüngelerindeki hareketleri, canlıların yaşamlarını devam ettirmeleri, kışın kar yağması, ilkbaharda doğanın canlanması hep bu düzeni oluşturan ve Yüce Yaratıcı’nın varlığına delil olan olaylardır. Allah Her Şeyi Belli Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır. NELER OLURDU? Yer çekimi kuvveti bugünkünden daha fazla veya eksik olsaydı? Denizlerin kaldırma gücü olmasaydı? Güneşin çekim kuvveti daha az olsaydı? Işığın hızı bu kadar yüksek olmasaydı? O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir. Mülk sûresi; 3-4

Slide 6

Sunuyu İzlediğiniz İçin Teşekkür Ederim. Hazırlayan ve Sunan: Sezai Dönmez Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Sitesi: http://www.sezai.byethost5.com

URL:
More by this User
Most Viewed