Κεφάλαιο 14ο Οι πεδιάδες της Ελλάδας

+141

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Οι πεδιάδες της Ελλάδας

Slide 2

Στοιχεία του κατακόρυφου διαμελισμού, εκτός από τα βουνά, είναι οι πεδιάδες, οι κοιλάδες και τα οροπέδια.

Slide 3

Πεδιάδα ονομάζεται μια μεγάλη και ομαλή έκταση γης, με επίπεδη επιφάνεια και χαμηλή βλάστηση. Η πεδιάδα λέγεται και κάμπος. Στην Ελλάδα οι πεδιάδες καλύπτουν το 1/5 του εδάφους της.

Slide 5

Κοιλάδα είναι μια μικρή πεδιάδα ανάμεσα σε βουνά ή λόφους.

Slide 6

Οι κοιλάδες διαρρέονται συνήθως από ποταμούς οι οποίοι και τις αρδεύουν. Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κοιλάδες: των Τεμπών στη Θεσσαλία, του Καλαμά στην Ήπειρο, του Ευρώτα και του Αλφειού στην Πελοπόννησο.

Slide 7

Κοιλάδα Καλαμά Κοιλάδα Ευρώτα Κοιλάδα Αλφειού

Slide 8

Σε πολλά βουνά σχηματίζονται οροπέδια. Μεγαλύτερα από αυτά είναι : της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο, των Ιωαννίνων στην Ήπειρο, της Ορεστιάδας στη Θράκη και της Πτολεμαΐδας στη Μακεδονία. Σημαντικά οροπέδια είναι του Λασιθίου και του Ομαλού στην Κρήτη.

Slide 9

Οροπέδιο Μεγαλόπολης

Slide 10

Οροπέδιο Τρίπολης

Slide 11

Κοιτάζοντας το γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας, εντοπίζω τις πεδιάδες. Παρατηρώ ποιες φθάνουν στη θάλασσα και ποιες περιβάλλονται από βουνά.

Slide 14

Δύο είναι οι κυριότερες πεδιάδες της Ελλάδας. Θεσσαλονίκης-Γιαννιτσών Θεσσαλική

Slide 15

Η μεγαλύτερη πεδιάδα είναι αυτή που απλώνεται στην περιοχή Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών και φθάνει μέχρι τη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου.

Slide 16

Είναι εύφορη πεδιάδα, παράγει πολλά προϊόντα και οι αγρότες ασχολούνται αποκλειστικά με την καλλιέργεια της γης.

Slide 17

Οι μεγάλοι ποταμοί που διασχίζουν την πεδιάδα , ο Αλιάκμονας, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Γαλλικός, την ποτίζουν και μεταφέροντας εύφορες ύλες την κάνουν περισσότερο παραγωγική.

Slide 20

Η δεύτερη μεγαλύτερη πεδιάδα είναι η Θεσσαλική.

Slide 22

Η Θεσσαλική πεδιάδα είναι μία εύφορη πεδινή έκταση, που περιβάλλεται από βουνά και αρδεύεται από τον Πηνειό ποταμό.

Slide 23

Ο Πηνειός περνώντας μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών εκβάλλει στο Αιγαίο.

Slide 24

Η Θεσσαλική πεδιάδα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτική ή εσωτερική.

Slide 25

Αρκετά μεγάλη είναι και η πεδιάδα της Θράκης που απλώνεται στην περιοχή της Κομοτηνής και της Ξάνθης.

Slide 26

Μικρότερες πεδιάδες υπάρχουν στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη.

Slide 27

Πεδιάδες κατά γεωγραφικό διαμέρισμα

Slide 28

ΤΕΛΟΣ e-blogakia.blogspot.com

Tags: γεωγραφία

URL: