ОБРАЗУВАНЕ НА ДУМИТЕ - 1 - Танкова

+39

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Образуване на думите Български език ІV клас По учебника на Румяна Танкова

Slide 2

Строеж на думите Морфема - В езикознанието – най-малката значеща част в думата (корен, представка и др. ). • прил. морфемен, морфемна, морфемно, мн. морфемни. Морфемен анализ. Морфемен състав на думата. Анализ и състав (строеж, части) на думата. 12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 2

Slide 3

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 3 Да си припомним! Думи с обща част и сходно значение са _______ думи. Общата им част се нарича ______. Представката е част от думата, която стои пред корена. Наставката е част от думата, която стои след корена. сродни корен

Slide 4

Наставка Наставката е част от думата, която стои след корена. сън-, сън-лив, сънлив, сънлив-а, сънлив-о, сънлив-и, Ако буквичката се променя, когато думата е в мн.ч., то тя не е наставка , а окончание 12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 4

Slide 5

Да си припомним! Окончание - завършек на дума (след наставката), който изразява граматически значения (показва род, число, лице или глаголно време). То служи за допълнително уточнение на субекта, който извършва действието 12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 5

Slide 6

Как определяме частите на думата Приказливост – първо откриваме корена с помощта на няколко сродни думи. Приказлив. Пред корена стои представката Закриваме частите след корена и постепенно ги показваме, докато стигнем до думата, която съществува. Накрая виждаме последната част. Приказливост - 2 наставки (ливост). 12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 6

Slide 7

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 7 Упр.2 вода, воден, воденица, воденичар; уча, учен, ученик, ученически; лек, лекар, лекарски, лекарство; ръка, ръкав, ръкавица, ръкавели;

Slide 8

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 8 Упр.3 Коя е излишната наставка? път - ник - еж - ен спорт - ист - ен - ач пакост - лив - ар - ник кон - яр - ник - тел

Slide 9

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 9 Упр. 4 Добавете пропуснатите представки в думите от текста. Буря Щом се _мрачи, глух тътен ___търси цялата гора. Тежки облаци __лазиха нагоре, едри капки __удряха силно, __дигнаха се стълбове прах. Светкавици __рязаха небето. Върховете __скимтяха, __пищя старата гора, __гънаха се клоните под страшния напор на бурята. Всичко като че ли __бесня. с раз по за из про за из о по

Slide 10

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 10 Упр.5 Образувайте чрез добавяне на представки и наставки нови думи от съществителните имена: студ, град, ключ, път студ – студен, изстудя, простуда град – градски, съгражданин ключ – ключар, заключен път – пътник, пътуване,пропътувам

Slide 11

Първични думи (непроизводни) Производни думи Първични думи (непроизводни) – образуват се само от корен или от корен и окончание. Производни думи – образуват се от първичните думи чрез представки и наставки. 12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 11

Slide 12

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 12 Запомни! От непроизводните думи се образуват производни думи с помощта на наставки и представки.

Slide 13

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 13 Упр.8 Как двете думи се свързват в една? Какво означава тя? мореплавател киноартист тригодишен слънцелечение денонощие земемер корабостроител трудолюбие българо-английски заместник-директор жълто-зелени

Slide 14

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 14 Запомни! Думи се образуват и като се свържат две други. Връзката е чрез съединителна гласна или без съединителна гласна. Получават се сложни думи. Те се пишат слято или полуслято (с тире).

Slide 15

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 15 Да проверим какво научихме! Кои думи са сложни? А) думи с представки; Б) думи с наставки; В) съставени от две други.

Slide 16

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 16 Да проверим какво научихме! В кой ред има само сложни думи? А) подател, зъбобол, бързовар; Б) продавач, китарист, вестоносец; В) листопад, колоездач, бързоног.

Slide 17

12/2/2011 copyright 2006 www.brainybetty.com 17 Домашна работа Учебника стр. 24 / упр. 6 стр. 25 / упр. 7, 9 Йорданка Първанова СОУ “Любен Каравелов” - Димитровград

Summary: строеж на думите

URL:
More by this User
Most Viewed