ჟანგბადი

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ჟანგბადი პირველი სვირის საჯარო სკოლის მასწავლებელი ივეტა ხიდაშელი

Slide 2

ჟანგბადი ქიმიური ელემენტის სიმბოლოა–o ატომური ნომერი–8 მოლეკულური ფორმულაა:

Slide 3

ჟანგბადის არსებობის ფორმაა

Slide 4

მეორე გავრცელებული ელემენტია დედამიწაზე დედამიწის ქერქის მასის დაახლოებით 49% და სრული მასის 28% ჟანგბადის მიმოქცევა ბუნებაში

Slide 5

ბმა ჟანგბადი კოვალენტურად ან იონურად ებმის სხვა ელემენტებს

Slide 6

სასიცოცხლო ელემენტი ფიტოპლანქტონი ოკეანეებში ფოთლოვანი მცენარეები ხმელეთზე ქმნიან ჟანგბადს

Slide 7

ჟანგბადი ორგანიზმში სასუნთქი გზებით ხვდება

Slide 8

ჰემოგლობინს მიაქვს ჟანგბადი ფილტვებიდან

Slide 9

ოზონი სტრატოსფეროს ნაწილია,რომელშიც მზის ულტრაიისფერ გამოსხივების ხარჯზე მიმდინარეობს ჟანგბადის იონიზაცია.ოზონი შთანთქავს ულტრაიისფერ სხივებს და ამით ხმელეთზე გავრცელებულ სიცოცხლეს იცავს დამღუპველი გამოსხივებისაგან.

Slide 10

რეზიუმე ჟანგბადი აუცილებელი ელემენტია სიცოცხლისთვის

URL:
More by this User
Most Viewed