Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

+786

No comments posted yet

Comments

sudiakos (5 years ago)

Για όσους δεν έχουν internet στην σχολική αίθουσα. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα του laptop, πριν μπεις στην τάξη να ΄χεις ανοίξει τις παρουσιάσεις που θέλεις στο γραφείο των δασκάλων και χωρίς να το κλείσεις μεταφέρεις το laptop στην σχολική αίθουσα.

Slide 1

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Προβλήματα βυζαντινού κράτους (αρχές 6ου αιώνα) Διοίκησης Εχθρικές απειλές Δύο αιώνες μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, γίνεται αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός.

Slide 3

Γάλλοι Βησιγότθοι Βάνδαλοι Βυζαντινή αυτοκρατορία Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Οστρογότθοι Σασσανίδες

Slide 4

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ιουστινιανός (527 μ.Χ.) Διάλεξε ικανούς συνεργάτες: H σύζυγος του Ιουστινιανού αυτοκράτειρα Θεοδώρα Ο Ιουστινιανός και η αυτοκράτειρα Θεοδώρα

Slide 5

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Τριβωνιανός Ανθέμιος και Ισίδωρος Βελισάριος και Ναρσής Ιωάννης Καππαδόκης Νομομαθής εκσυγχρόνισε τη νομοθεσία Υπεύθυνος για τα οικονομικά του κράτους Μηχανικοί και αρχιτέκτονες Στρατηγοί Ιουστινιανός (527 μ.Χ.) Διάλεξε ικανούς συνεργάτες:

Slide 6

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Κωδικοποίησε τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους

Slide 7

Νέοι νόμοι στα Ελληνικά Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Slide 8

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ο Ιουστινιανός με ομάδα νομομαθών Ιουστινιανός κώδικας

Slide 9

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ο Ιουστινιανός, η Θεοδώρα και οι νομομαθείς κωδικοποιούν το ρωμαϊκό δίκαιο

Slide 10

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ο Ιουστινιανός με ομάδα νομομαθών

Slide 11

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Κατάργησε προνόμια Δήμων Κόκκινοι

Slide 12

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Απαγόρευσε στους μεγαλοκτηματίες να παίρνουν τα κτήματα των μικροϊδιοκτητών

Slide 13

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Φορολογία ανάλογα με το εισόδημα Μικρογραφία που εικονίζει την είσπραξη φόρων

Slide 14

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Οργάνωση λειτουργίας αγοράς, λιμανιών & εμπορικών δρόμων. Φόροι στα εισαγόμενα προϊόντα

Slide 15

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Λογοθέτες - υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων

Slide 16

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και η συνοδεία του

Slide 17

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού αποτελέσματα Ικανοποίησαν το λαό Πολλά χρήματα στο κράτος Δυσαρέστησαν τους Δήμους

Slide 18

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Οργάνωση στρατού - προστασία συνόρων

Slide 19

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Συντήρηση-βελτίωση οδικού δικτύου

Slide 20

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Έκοψε χρυσά “βυζαντινά” νομίσματα

Slide 21

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Μετάξι από την Κίνα

Slide 22

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Κλείνει τη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας

Slide 23

Καλό διάβασμα

URL: