ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ1 - ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

+1143

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ 1 ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Η θερμότητα είναι μια μορφή ενέργειας. Είναι παρούσα σε κάθε μεταβολή και σε κάθε έκφραση της ζωής μας. Ζεσταινόμαστε ή κρυώνουμε ανάλογα με τη διαθέσιμη ποσότητα θερμότητας.

Slide 3

Χειμώνας  λιγότερη ενέργεια από τον Ήλιο  χαμηλότερη θερμοκρασία  ανάγκη για συμπληρωματική ενέργεια (θερμότητα) Βασική πηγή ενέργειας για τη Γη είναι ο Ήλιος.

Slide 4

σελ. 70

Slide 5

σελ. 70 Με το χέρι που είχα στο ζεστό νερό αισθάνθηκα το χλιαρό νερό κρύο, ενώ με το χέρι που είχα στο κρύο νερό αισθάνθηκα το χλιαρό νερό ζεστό.

Slide 6

Η εκτίμηση της θερμοκρασίας με την αίσθηση της αφής δεν είναι ακριβής. Τελικά το να κρίνεις αν κάτι είναι ζεστό ή κρύο δεν είναι τόσο εύκολο… σελ. 71

Slide 7

θερμόμετρο υδραργύρου θερμόμετρο οινοπνεύματος μικρό δοχείο με υγρό λεπτό σωληνάκι κλίμακα σελ. 71

Slide 8

Θερμόμετρο οινοπνεύματος Θερμόμετρο υδραργύρου Ψηφιακό θερμόμετρο

Slide 9

Τα θερμόμετρα υδραργύρου έχουν απαγορευτεί! Ο υδράργυρος είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μέταλλο τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Αν έχετε θερμόμετρο υδραργύρου και σπάσει, να απομακρυνθείτε και σε καμία περίπτωση να μην αγγίξετε τις μπαλίτσες υδραργύρου που θα δημιουργηθούν! Αν αντικαταστήσετε το παλιό σας θερμόμετρο, μην το πετάξετε μαζί με άλλα σκουπίδια!

Slide 10

Η φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρώπου είναι περίπου 37 οC.

Slide 11

σελ. 71

Slide 13

σελ. 72 Η θερμοκρασία που μετρήσαμε είναι 102 οC.

Slide 15

Θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο πάγος Άντερς Κέλσιος (A. Celsius) Κατασκευή θερμομέτρου από τον Κέλσιο.

Slide 16

Θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο πάγος Θερμοκρασία στην οποία βράζει το νερό

Slide 17

Θερμοκρασία στην οποία λιώνει ο πάγος Θερμοκρασία στην οποία βράζει το νερό 10 20 30 0 100 40 50 60 70 80 90 Εκατονταβάθμια κλίμακα Κελσίου

Slide 18

Ο Celsius τοποθέτησε ένα θερμόμετρο σε ένα δοχείο με καθαρό νερό και παγάκια. Στο σημείο που ήταν η στάθμη του υγρού στο θερμόμετρο σημείωσε τον αριθμό 0. Στη συνέχεια, τοποθέτησε το θερμόμετρο σε ένα δοχείο με νερό που έβραζε και σημείωσε τον αριθμό 100. Μετά χώρισε το διάστημα από το 0 έως το 100 σε 100 ίσα μέρη και ονόμασε κάθε μέρος 1 βαθμό. 0 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 σελ. 72

Slide 19

Δεν μπορούμε να εκτιμάμε πάντα τη θερμοκρασία με τις αισθήσεις μας. Είναι, για παράδειγμα επικίνδυνο να αγγίζουμε αντικείμενα με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία. σελ. 73

Slide 20

σελ. 73 Όλα τα θερμόμετρα δείχνουν 37 οC. Η κλίμακα των θερμομέτρων είναι διαφορετική. Σημασία έχει σε ποιον αριθμό βρίσκεται η στάθμη του υγρού και όχι σε ποιο ύψος.

Slide 21

σελ. 73 Ο Γιάννης εργάζεται λανθασμένα, γιατί δεν έχει τοποθετήσει το θερμόμετρο έτσι ώστε το μικρό δοχείο με το υγρό να καλύπτεται τελείως από το χώμα.

Summary: Το θερμόμετρο ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ - ΦΕ1

Tags: φυσική ε θερμότητα θερμόμετρο

URL: