TEKNIK MENJAWAB BM(P) BAHAGIAN A

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

TEKNIK MENJAWAB PENULISAN BAHAGIAN A Hak milik : CIKGU . NORSUHAINI AKASAH

Slide 2

BAHAGIAN A Mentafsir Bahan Grafik

Slide 4

PANDUAN UNTUK MENJAWAB BAHAGIAN A Baca dan fahamkan arahan. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar di di bawah. - Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar di bawah. Perhatikan bahan grafik. Kaitkan kehendak soalan dengan bahan grafik yang diberi. Cari maklumat yang terdapat dalam bahan grafik seberapa banyak yang ada dan tandakan atau senaraikan maklumat tersebut.

Slide 5

3. Buat lima ayat sahaja, walaupun terdapat banyak maklumat dalam bahan grafik yang diberi. a. Bina ayat berdasarkan kehendak soalan. i. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar . - Maknanya calon dikehendaki menulis lima ayat tentang aktiviti yang melibatkan kata kerja sahaja.

Slide 6

Tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar / situasi di bawah. - Maknanya calon boleh membina apa saja perkarayang terdapat dalam bahan grafik, tidak kira sama ada melibatkan kata kerta atau situasi yang ada dalam bahan grafik yang diberi. iii. Boleh gunakan nama watak, tempat, atau apa saja yang sesuai asalkan ayatnya baik tanpa kesalahan ejaan, tanda baca dan struktur ayat.

Slide 7

Kalau gambar bersiri, pastikan ayat yang dibina seimbang. Tiga ayat daripada gambar pertama atau dua ayat daripada gambar pertama. Dua ayat daripada gambar kedua atau tiga ayat daripada gambar kedua. Atau mana-mana yang sesuai dan ayat mesti lima sahaja.

Slide 8

5. Bagi mendapat markah penuh atau cemerlang dalam Bahagian A ini, anda seharusnya:- a. Membina ayat yang sesuai dengan gambar yang diberi. b. Jangan bina ayat yang tiada kaitan dengan gambar dan arahan yang diberi. c. Elakkan daripada membina ayat yang tersirat. d. Bina ayat dengan menggunakan kosa kata yang sesuai dan menarik. e. Elakkan membin ayat yang mudah.

Slide 9

Ayat yang dibina boleh ditulis dalam bentuk:- Urutan nombor; 1. .…………………………………… 2. …………………………………...... Urutan abjad; a. …………………………………… b. …………………………………… Ayat yang ditulis tidak semestinya berkaitan antara satu sama lain

Slide 10

BANK SOALAN : BAHAN GRAFIK UNTUK BAHAGIAN A (10 MARKAH)

Slide 11

Disediakan oleh; PN.NORSUHAINI

Slide 12

Disediakan oleh; PN.NORSUHAINI

Slide 13

Disediakan oleh; PN.NORSUHAINI

URL:
More by this User
Most Viewed