KVKVKV

+4

No comments posted yet

Comments

jane12879 (6 years ago)

kvkvkv

jane12879 (6 years ago)

kvkvkv

Slide 1

HAK MILIK : LIM AH KAI NO MATRIK : D20102042369 KVKVKV KLIK PADA JAWAPAN YANG BETUL MULA

Slide 2

kereta kareta

Slide 3

petola petila

Slide 4

menara manara

Slide 5

kerusi karusi

Slide 6

kamera kemera

Slide 7

kebaya kabaya

Slide 8

kemeja kamaja

Slide 9

kelada keladi

Slide 10

delima dalima

Slide 11

parahu perahu

Slide 12

BETUL

Slide 13

BETUL

Slide 14

BETUL

Slide 15

BETUL

Slide 16

BETUL

Slide 17

BETUL

Slide 18

BETUL

Slide 19

BETUL

Slide 20

BETUL

Slide 21

BETUL TAMATKAN LATIHAN BUAT SEMULA

Slide 22

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 23

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 24

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 25

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 26

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 27

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 28

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 29

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 30

SEMULA TERUSKAN SALAH

Slide 31

SEMULA SALAH

URL: