Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει & φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

+539

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Ο Ιουστινιανός στράφηκε στην αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων Συνθήκες ειρήνης πόλεμοι (20 χρόνια) με γείτονες λαούς στο Δούναβη με Πέρσες στην Ανατολή Γότθοι Βάνδαλοι Ναρσής Βελισάριος Στρατηγοί

Slide 3

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Πέρσες, Γότθοι, Βάνδαλοι απειλούν την αυτοκρατορία Πέρσες Γότθοι Βάνδαλοι

Slide 4

Γότθοι Βάνδαλοι Βυζαντινή αυτοκρατορία Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Πέρσες Περιοχή Δούναβη

Slide 5

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Ο στρατηγός Βελισάριος

Slide 6

Βυζαντινός στρατός

Slide 7

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Είκοσι χρόνια πολέμων

Slide 8

Ο στρατηγός Βελισάριος οδηγεί τον στρατό

Slide 9

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Ο στρατηγός Βελισάριος οδηγεί τον στρατό στην Ρώμη

Slide 10

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Η κατάληψη της Ραβέννας στην Ιταλία από το Βελισάριο.

Slide 11

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Η μάχη της Καρχηδόνας στη Βόρεια Αφρική

Slide 12

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Δόξα στον αυτοκράτορα

Slide 13

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Η αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα

Slide 14

Βυζαντινή αυτοκρατορία

Slide 15

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Άνοιξαν οι δρόμοι εμπορίου & ναυτικής επικοινωνίας

Slide 16

Βυζαντινή αυτοκρατορία

Slide 17

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Έργα στις δυτικές επαρχίες Ο Άγιος Βιτάλιος στη Ραβέννα

Slide 18

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Η αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα Δόξα στον αυτοκράτορα Άνοιξαν οι δρόμοι εμπορίου & ναυτικής επικοινωνίας Έργα στις δυτικές επαρχίες

Slide 19

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Αρνητικά των πολέμων Οικονομική εξάντληση Κούραση στρατού & αποδυνάμωση φρουρών συνόρων Συχνές παραβιάσεις της ειρήνης από τους Πέρσες Παραβίαση συνόρων & λεηλασίες από τους βόρειους γείτονες

Slide 20

Καλό διάβασμα

URL: