Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει - Όλη η ενότητα

+185

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Όλη η ενότητα σε μια παρουσίαση Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία ©Σουδίας Γιάννης

Slide 3

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Προβλήματα βυζαντινού κράτους (αρχές 6ου αιώνα) Διοίκησης Εχθρικές απειλές Δύο αιώνες μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, γίνεται αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός.

Slide 4

Γάλλοι Βησιγότθοι Βάνδαλοι Βυζαντινή αυτοκρατορία Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Οστρογότθοι Σασσανίδες

Slide 5

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ιουστινιανός (527 μ.Χ.) Διάλεξε ικανούς συνεργάτες: H σύζυγος του Ιουστινιανού αυτοκράτειρα Θεοδώρα Ο Ιουστινιανός και η αυτοκράτειρα Θεοδώρα

Slide 6

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Τριβωνιανός Ανθέμιος και Ισίδωρος Βελισάριος και Ναρσής Ιωάννης Καππαδόκης Νομομαθής εκσυγχρόνισε τη νομοθεσία Υπεύθυνος για τα οικονομικά του κράτους Μηχανικοί και αρχιτέκτονες Στρατηγοί Ιουστινιανός (527 μ.Χ.) Διάλεξε ικανούς συνεργάτες:

Slide 7

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Κωδικοποίησε τους παλιούς ρωμαϊκούς νόμους

Slide 8

Νέοι νόμοι στα Ελληνικά Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

Slide 9

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ο Ιουστινιανός με ομάδα νομομαθών Ιουστινιανός κώδικας

Slide 10

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ο Ιουστινιανός, η Θεοδώρα και οι νομομαθείς κωδικοποιούν το ρωμαϊκό δίκαιο

Slide 11

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ο Ιουστινιανός με ομάδα νομομαθών

Slide 12

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Κατάργησε προνόμια Δήμων Κόκκινοι

Slide 13

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Απαγόρευσε στους μεγαλοκτηματίες να παίρνουν τα κτήματα των μικροϊδιοκτητών

Slide 14

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Φορολογία ανάλογα με το εισόδημα Μικρογραφία που εικονίζει την είσπραξη φόρων

Slide 15

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Οργάνωση λειτουργίας αγοράς, λιμανιών & εμπορικών δρόμων. Φόροι στα εισαγόμενα προϊόντα

Slide 16

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού Λογοθέτες - υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων

Slide 17

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και η συνοδεία του

Slide 18

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού αποτελέσματα Ικανοποίησαν το λαό Πολλά χρήματα στο κράτος Δυσαρέστησαν τους Δήμους

Slide 19

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Οργάνωση στρατού - προστασία συνόρων

Slide 20

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Συντήρηση-βελτίωση οδικού δικτύου

Slide 21

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Έκοψε χρυσά “βυζαντινά” νομίσματα

Slide 22

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Μετάξι από την Κίνα

Slide 23

Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία Έργα Ιουστινιανού Κλείνει τη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας

Slide 24

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» ©Σουδίας Γιάννης

Slide 25

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Ο Ιουστινιανός ελέγχει τα έσοδα των Δήμων Δυσαρέσκεια στους οργανωτές των ιπποδρομιών

Slide 26

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Το 532 μ.Χ. κατά την διάρκεια των αγώνων Πράσινοι & Βένετοι Ξεσπούν ταραχές ανάμεσα τους

Slide 27

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Η φρουρά των αγώνων προσπαθεί να τους χωρίσει Πράσινοι και Βένετοι ενώνονται ενάντια της φρουράς

Slide 28

Οι Δήμοι και οι θεατές φωνάζουν: Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Νίκα Νίκα Νίκα Νίκα Νίκα Νίκα «Νίκα Νίκα»

Slide 29

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Οι ταραχές από τον ιππόδρομο μεταφέρθηκαν στην πόλη

Slide 30

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Οι στασιαστές Λεηλάτησαν την αγορά Πυρπόλησαν δημόσια κτήρια, την Αγία Σοφία και τα προπύλαια του παλατιού Ανακήρυξαν αυτοκράτορα τον Υπάτιο

Slide 31

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

Slide 32

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Ο Ιουστινιανός Σε δύσκολη θέση σκέφτεται να φύγει Τον συγκρατούν η Θεοδώρα και οι συνεργάτες του Διατάζει Βελισάριο & Ναρσή να καταπνίξουν τη στάση

Slide 33

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Στην εικόνα η αυτοκράτειρα προσπαθεί να του αλλάξει την γνώμη

Slide 34

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Αποτελέσματα της “στάσης του νίκα” 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Slide 36

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Αποτελέσματα της “στάσης του νίκα” 30.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους Κάθε λαϊκή διαμαρτυρία σταμάτησε Πληγώθηκε το γόητρο του αυτοκράτορα Καταστροφή μεγάλου μέρους της πόλης Οι αγώνες του ιππόδρομου διακόπηκαν

Slide 37

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα» Κανείς δε νίκησε στη “στάση του νίκα”

Slide 38

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής ©Σουδίας Γιάννης

Slide 39

Καταστράφηκε η Αγία Σοφία στη «στάση του νίκα» Ο Ιουστινιανός αναθέτει το χτίσιμο του ναού σε δύο Έλληνες αρχιτέκτονες H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Ανθέμιος Ισίδωρος

Slide 40

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Η Αγία Σοφία του Θεοδοσίου, πριν την καταστροφή στη «στάση του νίκα»

Slide 41

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Οι δύο αρχιτέκτονες συνδύασαν το ρυθμό της: ορθογώνια βασιλική + περίκεντρος ναός με τρούλο νέος ρυθμός βασιλική με τρούλο

Slide 42

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Ορθογώνια βασιλική Ο Ναός Αγίων Θεοδώρων

Slide 43

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Ορθογώνια βασιλική Ο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη

Slide 44

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Περίκεντρος ναός με τρούλο Άγιος Γεώργιος στη Θεσσαλονίκη

Slide 45

Βασιλική με τρούλο, Η Αγία Σοφία H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Slide 46

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Slide 47

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Για να ολοκληρωθεί το έργο… Ο Ιουστινιανός ζήτησε απ’ όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας να προσφέρουν υλικά & χρήματα Εργάστηκαν 10.000 εργάτες για 5 χρόνια αδιάκοπα

Slide 48

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Εγκαίνια: 537 μ.Χ.

Slide 49

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Slide 50

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Ο Ιουστινιανός μπαίνοντας στο ναό εντυπωσιάστηκε και φώναξε: «Νενίκηκά σε Σολομώντα!»

Slide 51

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Στην Αγία Σοφία... Στέφονταν οι πατριάρχες και οι αυτοκράτορες Γίνονταν οι προσευχές του λαού για τη σωτηρία της πόλης Τελούνταν οι δοξολογίες των θριάμβων

Slide 52

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Εξωτερικό του ναού

Slide 53

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Εσωτερικό του ναού

Slide 56

Δυτική πλευρά

Slide 57

πτέρυγα

Slide 58

τρούλος

Slide 60

βόρειο τμήμα ανατολική πτέρυγα

Slide 61

νοτιοανατολική εξέδρα γυναικωνίτης αυτοκράτειρας

Slide 62

πύλη κεντρικής εισόδου

Slide 63

κιονόκρανο & τόξο

Slide 64

κιονόκρανα

Slide 65

κιονόκρανα

Slide 66

«Δέησις» λεπτομέρεια

Slide 67

Αυτοκράτορας Κων/νος ο Μονομάχος Χριστός Αυτοκράτειρα Ζωή

Slide 68

Αυτοκράτορας Ιωάννης Β. Κομνηνός Παναγία Αυτοκράτειρα Ειρήνη Αλέξιος (γιος)

Slide 69

Ο Ιουστινιανός προσφέρει την Αγία Σοφία Ο Μ. Κων/νος προσφέρει την Πόλη

Slide 72

H Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής Η Αγία Σοφία μετά την άλωση της Πόλης από τους Τούρκους έγινε τζαμί. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο

Slide 73

Το βυζαντινό κράτος μια δύναμη που μεγαλώνει Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας ©Σουδίας Γιάννης

Slide 74

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Ο Ιουστινιανός στράφηκε στην αντιμετώπιση των εξωτερικών κινδύνων Συνθήκες ειρήνης πόλεμοι (20 χρόνια) με γείτονες λαούς στο Δούναβη με Πέρσες στην Ανατολή Γότθοι Βάνδαλοι Ναρσής Βελισάριος Στρατηγοί

Slide 75

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Πέρσες, Γότθοι, Βάνδαλοι απειλούν την αυτοκρατορία Πέρσες Γότθοι Βάνδαλοι

Slide 76

Γότθοι Βάνδαλοι Βυζαντινή αυτοκρατορία Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Πέρσες Περιοχή Δούναβη

Slide 77

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Ο στρατηγός Βελισάριος

Slide 78

Βυζαντινός στρατός

Slide 79

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Είκοσι χρόνια πολέμων

Slide 80

Ο στρατηγός Βελισάριος οδηγεί τον στρατό

Slide 81

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Ο στρατηγός Βελισάριος οδηγεί τον στρατό στην Ρώμη

Slide 82

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Η κατάληψη της Ραβέννας στην Ιταλία από το Βελισάριο.

Slide 83

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Η μάχη της Καρχηδόνας στη Βόρεια Αφρική

Slide 84

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Δόξα στον αυτοκράτορα

Slide 85

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Η αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα

Slide 86

Βυζαντινή αυτοκρατορία

Slide 87

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Άνοιξαν οι δρόμοι εμπορίου & ναυτικής επικοινωνίας

Slide 88

Βυζαντινή αυτοκρατορία

Slide 89

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Έργα στις δυτικές επαρχίες Ο Άγιος Βιτάλιος στη Ραβέννα

Slide 90

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Θετικά των πολέμων Η αυτοκρατορία στα παλιά της σύνορα Δόξα στον αυτοκράτορα Άνοιξαν οι δρόμοι εμπορίου & ναυτικής επικοινωνίας Έργα στις δυτικές επαρχίες

Slide 91

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας Αρνητικά των πολέμων Οικονομική εξάντληση Κούραση στρατού & αποδυνάμωση φρουρών συνόρων Συχνές παραβιάσεις της ειρήνης από τους Πέρσες Παραβίαση συνόρων & λεηλασίες από τους βόρειους γείτονες

Slide 92

Καλό διάβασμα

URL: