ısı-sıcaklık1

+30

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Isı bir enerjidir.Kalorimetre kabından faydalanılarak hesaplanır.

Slide 2

2 SICAKLIK Sıcaklık atomların sahip olduğu kinetik enerjierinin bir ifadesidir. Yavaş hareket eden atomlar düşük sıcaklığa sahiptirler. Hızlı hareket eden atomlar yüksek sıcaklığa sahiptirler.

Slide 3

ISI VE SICAKLIK Doğada 2 tip denge var. 1.Enerji ve sıcaklık dengesi (Gelen=Giden enerji) 2.Su dengesi (Hidroljik döngü) Cisimlerin molekülleri titreşiyor ancak –273 0C de duruyor. Buna mutlak sıfır deniyor. IsıSıcaklık Isı birimi → kaloridir. 1Kalori=1 gram suyun sıcaklığını +4 0C den +5 0C ye çıkarmak için gerekli enerjidir. Sıcaklık birimi ise 0Cdir.

Slide 4

4 ISI GEÇİŞİ ÜÇ YOLLA GERÇEKLEŞİR: İLETİM (CONDUCTION) TAŞINIM (CONVECTION) IŞINIM (RADIATION)

Slide 5

5 İLETİM, bir maddenin enerjisi daha fazla olan moleküllerinden yakındaki diğer moleküllere, moleküller arasındaki etkileşim sonucundaki enerji geçişidir. İletim katı, sıvı veya gaz ortamlarda gerçekleşebilir. Qiletim = ısı geçişine dik alan ısı iletim katsayısı Sıcaklık gradyanı

Slide 6

6

Slide 7

7 TAŞINIM, katı bir yüzeyle onun temas ettiği akışkan bir ortam arasında gerçekleşen ısı geçişidir. İletimin ve akışkan hareketinin ortak sonucu olarak gerçekleşir. Qtaşınım=hA(Ts-Tf) Isı taşınım katsayısı Isı geçişinin olduğu yüzey alan Yüzey sıcaklığı Akışkanın yüzeyden uzak sıcaklığı

Slide 8

8 IŞINIM, maddenin atom veya moleküllerinin elektron düzeninde olan değişmeler sonucunda yayılan elektromanyetik dalgalar aracılığıyla gerçekleşen enerji aktarımıdır. İletim ve taşınımdan farklı olarak, ışınımla ısı geçişi cisimler arasında boşluk olması durumunda da vardır.

Slide 9

Çeşitli Sıcaklık ve Isı Deyimleri Hava kütlesinin 1 atm. basınçta sahip olduğu sıcaklığa havanın potansiyel sıcaklığı denir. Bir ortamdaki basınç değişirse sıcaklıkta değişir. P.V=n.r.t eşitliğindeki gibi. Çok soğumuş bir kola şişesi açılınca kola buz tutuyor.

Slide 10

Sıcaklığın Ölçülmesi Sıcaklık yerden 2 m yüksekte güneş görmeyen beyaz boyalı siperlerde termometrelerle ölçülür. Termometrede civa veya alkol vardır. Termometrelerin derecelendirilmesinde esas; damıtık suyun donma ve kaynama noktalarının arasındaki açıklıktır. 4 farklı derecelendirme var. 1.Celsius ıskalası (santigrat) Donma = 0 . . . .100 eşit dilim . . . . Kaynama=100 oC 2.Fahrenhayt ıskalası Donma = 32 . . . .180 eşit dilim . . . . Kaynama=212 oF 3.Reomur ıskalası Donma = 0 . . . . 80 eşit dilim . . . . Kaynama=80 oR 4.Mutlak ıskala (Kelvin ıskalası) Mutlak sıfır denen -273oC den başlar M=oC+273

URL: