ısı ve sıcaklık3

+7

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ISI VE SICAKLIK ERİYECEKSİİİİİİN

Slide 2

Birbirine temas eden farklı sıcaklıktaki iki maddeden sıcaklığı yüksek olan soğur,sıcaklığı düşük olan ısınmaya başlar.

Slide 3

Kışın pencereye dokunduğumuzda üşüdüğümüzü hissederiz.

Slide 4

Sıcak olan madde ısı verir,soğuk olan madde ısı alır.

Slide 6

Isı sıcaktan soğuğa doğru akar.Bu,her ikisinin de sıcaklığı eşitleninceye kadar devam eder.

Slide 7

Kütleleri farklı aynı maddelerin sıcaklık artışının gözlenmesi deneyi

Slide 8

Kullanılan  Araç ve Gereçler:       2 adet ispirto ocağı   2  adet saçayak ve tel kafes   2  adet termometre ve su     2  adet  250 ml’lik beherglas

Slide 10

Deneyin Yapılışı

Slide 11

İspirto ocaklarının üzerine saçayak ve tel kafesleri  koyunuz.

Slide 12

  Tel kafeslerin üzerine  beherglasları koyarak birine 100ml. su diğerine 200ml.(200gr) su koyarak termometreyi içine daldırıp suların sıcaklığını not ediniz.

Slide 13

  Termometreleri  çıkartın ve ispirto ocaklarını aynı anda yakın.

Slide 14

5-6 dakika suyu ısıttıktan sonra termometreyi suya sokarak son sıcaklıkları tekrar not edin ve ispirto ocaklarını  söndürün

Slide 15

Deneyin Sonucu

Slide 16

100 gr su bulunan beherglastaki su 200 gr’lık suyun sıcaklığından fazladır.

Slide 17

Çünkü aldığı  ısılar aynı olduğu halde madde miktarları farklıdır.

Slide 18

200 gram su bulunan beherglas daha çok ısı enerjisi almıştır. 200 gram suda bulunan molekül sayısı 100 gram suda bulunan molekül sayısından daha fazladır.

Slide 19

ISI NEDİR?

Slide 20

Isı bir enerjidir.Kalorimetre kabından faydalanılarak hesaplanır.

Slide 21

Isı birimi kalori ve joule’dür.

Slide 22

Isı alan her maddenin sıcaklığı yükselmez.

Slide 23

Hal değişimi sırasında saf maddelerin sıcaklıkları sabit kalır.

Slide 24

SICAKLIK NEDİR?

Slide 25

Sıcaklık enerji değildir.

Slide 26

Termometre ile ölçülür.

Slide 27

Sıcaklık birimi ˚C’dir.

Slide 28

Sıcaklığı yüksek olan her madde ısı alır.

Slide 29

ISI VE SICAKLIK FARKLI KAVRAMLARDIR!

URL:
More by this User
Most Viewed