ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ2 - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

+1064

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ 2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

Θερμότητα ονομάζεται η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα σε ένα άλλο (από το θερμότερο στο ψυχρότερο) λόγω της διαφορετικής τους θερμοκρασίας. Θερμοκρασία ονομάζεται το μέγεθος το οποίο μας βοηθάει να περιγράψουμε πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό είναι ένα σώμα.

Slide 3

σελ. 74

Slide 4

Όταν ένα σώμα απορροφά ενέργεια, η θερμοκρασία του αυξάνεται. σελ. 74

Slide 5

20 οC 22 οC 24 οC 25 οC 27 οC Ένα μέρος της ενέργειας που ελευθερώνεται, όταν καίγεται το αέριο, απορροφάται από το νερό. Έτσι η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται. σελ. 75

Slide 6

σελ. 75

Slide 7

60 οC 20 οC 55 οC 22 οC 52 οC 23 οC 50 οC 24 οC 48 οC 26 οC Το νερό δίνει ενέργεια. Η θερμοκρασία του μειώνεται. Το νερό παίρνει ενέργεια. Η θερμοκρασία του αυξάνεται. σελ. 76

Slide 8

σελ. 76

Slide 9

θερμότερα ψυχρότερα ροή ενέργειας προς ένα σώμα αύξηση θερμοκρασίας ροή ενέργειας από ένα σώμα μείωση θερμοκρασίας σελ. 77

Slide 10

Η θερμότητα ρέει πάντα από τα σώματα που έχουν υψηλότερη θερμοκρασία προς τα σώματα που έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία. ΘΕΡΜΟ ΨΥΧΡΟ

Slide 11

Η ροή θερμότητας σταματά όταν τα δύο σώματα αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία (θερμική ισορροπία). ΘΕΡΜΟ ΨΥΧΡΟ

Slide 12

Θερμική ενέργεια έχουν τα σώματα λόγω της συνεχούς & τυχαίας κίνησης των μορίων τους. Όσο πιο υψηλή είναι η θερμοκρασία ενός σώματος, τόσο πιο πολύ κινούνται τα μόριά του. Όταν ένα σώμα απορροφά θερμότητα, τα μόριά του κινούνται περισσότερο και η θερμοκρασία του αυξάνεται.

Slide 13

Από το μάτι της κουζίνας ρέει θερμότητα στο νερό που βρίσκεται στην κατσαρόλα. Η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται. θερμότητα θερμότητα θερμοκρασία θερμοκρασία σελ. 77

Slide 14

σελ. 77 Το νερό στο μικρό ποτήρι είναι πιο ζεστό. Αν τοποθετήσουμε το μικρό ποτήρι μέσα στο μεγάλο, θα έχουμε ροή θερμότητας από το μικρό προς το μεγάλο ποτήρι. Το νερό στο μεγάλο ποτήρι είναι πιο ζεστό. Αν τοποθετήσουμε το μικρό ποτήρι μέσα στο μεγάλο, θα έχουμε ροή θερμότητας από το μεγάλο προς το μικρό ποτήρι.

Summary: Θερμοκρασία - Θερμότητα ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ2

Tags: φυσική ε θερμότητα θερμοκρασία

URL: