Програма СДІ 04.01.12

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

За матеріалами презентації професора Морзе Наталії Вікторівни члена-кореспондента АПН, доктора педагогічних наук 4 січня 2011 року Саражинська Наталія Анатоліївна, вчитель-методист, СЗШ №12 Особливості навчальної програми “Сходинки до інформатики”

Slide 2

Тенденції розвитку освіти скорочення обсягу рутинних технологічних знань та вмінь, які засвоюють учні та які пов’язані зі специфікою засобів ІКТ. Учні знайомляться з інтуїтивно зрозумілими засобами стандартного інтерфейсу. Специфічні особливості роботи з конкретним програмним середовищем та технічними пристроями вони можуть опановувати самостійно, застосовуючи їх у життєвих ситуаціях та завданнях з інших навчальних предметів; розвантажується вивчення інформатики в рамках окремого предмета за рахунок практичного відпрацювання вмінь та навичок при вивченні всіх загальноосвітніх дисциплін, під час позакласної та позашкільної діяльності; основним варіантом вивчення стає повна інтеграція змісту інформатики в інші навчальні предмети; початок вивчення інформатики переноситься до молодшої школи, що приводить до підвищення ефективної навчальної діяльності учнів на наступних ступенях навчання та сприяє розвантаженню учнів; відмова від обов’язкового опанування учнями засобів та мов професійного програмування як складової частини загальноосвітньої підготовки учнів;

Slide 3

Державний освітній стандарт

Slide 4

Особливості нового курсу Вперше в Україні (на базі багаторічного впровадження в Києві) Пропедевтичний курс (105 годин (35 год. у 2 класі, 35 год. у 3 класі і 35 год. у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану)) Вимагає додаткових стандартів (стандарту умов для успішного впровадження, стандарту моніторингу) Формує ІКТ-компетентності (ключову та предметну) Формує міжпредметні компетенції Робота за ПК не більше 15 хв за урок (ділення уроку на теоретичну та практичну частини)

Slide 5

Рекомендації ЮНЕСКО

Slide 6

Структура програми

Slide 7

Мета курсу Формування і розвиток в учнів інформаційно-комунікаційної та ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві.

Slide 8

Основні завдання курсу формування початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення та дані, комп’ютер та пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному суспільстві; початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби ІКТ, як то введення тексту до комп’ютера, використання різних програм для опрацювання даних різного типу, вихід в Інтернет, користування електронною поштою, робота з пошуковими системами, підготовка презентацій; алгоритмічного, логічного та критичного мислення; початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами, за допомогою яких можна розв’язувати практичні завдання з предметів, що вивчаються в початковій школі.

Slide 9

Ключова та предметна ІКТ-компетентності Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких ознаках: уміння застосовувати ІКТ в навчанні та повсякденному житті; здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби для розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням і передаванням; готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування засобів ІКТ та алгоритмів виконання завдань; здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання комплексних завдань.

Slide 10

Формування вмінь вчитися відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування різних типів навчальних і життєвих завдань (як типових, так і нестандартних, творчих); генерувати різні способи розв’язування завдання, проблеми; актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати її; аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками; співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці.

Slide 11

Змістові лінії

Slide 12

Умови реалізації мети та завдань курсу

Slide 13

Програмне забезпечення курсу

Slide 14

Стандарт моніторингу навчальних досягнень учнів Використання формуючого оцінювання

Slide 15

Зміст навчання

Slide 16

2-й клас: Зміст (1)

Slide 17

2-й клас: Зміст (2)

Slide 18

2-й клас: Зміст (3)

Slide 19

3-й клас: Зміст (1)

Slide 20

3-й клас: Зміст (2)

Slide 21

3-й клас: Зміст (3)

Slide 22

4-й клас: Зміст (1)

Slide 23

4-й клас: Зміст (2)

Slide 24

Автори програми Морзе Наталія Вікторівна, член-кореспондент АПН України, д.п.н., професор. Ломаковська Ганна Віталіївна, учитель-методист вищої категорії, директор Ліцею інформаційних технологій №79 м. Києва Проценко Галина Олександрівна, учитель-методист вищої категорії Печерської гімназії №75 м. Києва Ривкінд Йосиф Якович, учитель-методист вищої категорії ліцею № 38 м. Києва, Заслужений вчитель України, Рівкінд Фаїна Михайлівна, учитель-методист вищої категорії ліцею № 38 м. Києва, Коршунова Ольга Вікторівна, учитель інформатики Зміївська гімназія Харківської обл. Волинський В. Лапінський В. Саражинська Н. Лисенко Т. Шакотько В. Проценко Т. Чернікова Л. Гордієнко С. Резензенти

Summary: Про нову програму Сходинки до інформатики

Tags: сходинки до інформатики програма початкові класи нові державні освітні стандарти

URL: