Οι γείτονες των Βυζαντινών

+757

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Οι γείτονες των Βυζαντινών ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Οι γείτονες των Βυζαντινών Οι Βυζαντινοί με τους γείτονες επικοινωνία διατήρηση καλών σχέσεων Οι Σλάβοι Οι Άβαροι Οι Βούλγαροι Οι Άραβες και ο Μωάμεθ

Slide 3

Οι γείτονες των Βυζαντινών Βουλγαρική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, συνομιλεί με τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Επικοινωνία

Slide 4

Οι γείτονες των Βυζαντινών Διατήρηση καλών σχέσεων Ρωσική αποστολή συναντά τον Βυζαντινό αυτοκράτορα

Slide 5

Οι γείτονες των Βυζαντινών Οι γείτονες των Βυζαντινών θαύμαζαν τη ζωή & τον πλούτο της Πόλης σκέφτονταν πώς να την κατακτήσουν

Slide 6

Βυζαντινή αυτοκρατορία Σλάβοι Άβαροι Βούλγαροι Πέρσες Άραβες

Slide 7

Οι γείτονες των Βυζαντινών Δημιουργούσαν προβλήματα Επιδρομές & λεηλασίες

Slide 8

Οι γείτονες των Βυζαντινών Δημιουργούσαν προβλήματα Καταστροφές στις καλλιέργειες

Slide 9

Οι γείτονες των Βυζαντινών Δημιουργούσαν προβλήματα Κατάληψη ακρινών επαρχιών Κλείσιμο εμπορικών δρόμων

Slide 10

Οι γείτονες των Βυζαντινών 7ος - 11ος αιώνας μ.Χ. Οι γειτονικοί λαοί πολιόρκησαν πολλές φορές την Κωνσταντινούπολη από στεριά & θάλασσα.

Slide 11

Οι γείτονες των Βυζαντινών Αντίδραση Βυζαντινών Οχύρωναν την Πόλη Αντιστέκονταν γενναία Πολεμικά, οικονομικά, διπλωματικά μέσα

Slide 12

Οι γείτονες των Βυζαντινών Οχύρωναν την Πόλη

Slide 13

Οι γείτονες των Βυζαντινών Αντιστέκονταν γενναία

Slide 14

Οι γείτονες των Βυζαντινών Πολεμικά, οικονομικά, διπλωματικά μέσα

Slide 15

Οι γείτονες των Βυζαντινών Σλάβοι Οι Σλάβοι κατοικούσαν πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Η μετακίνηση των Αβάρων στην ίδια περιοχή αν και ανάμειξε τους δύο λαούς ανάγκασε πολλούς Σλάβους να μετακινηθούν νοτιότερα και να εγκατασταθούν στα βυζαντινά εδάφη.

Slide 16

Οι γείτονες των Βυζαντινών Άβαροι Οι Άβαροι ήταν λαός συγγενικός των Ούννων. Ήρθαν από τη μακρινή Μογγολία και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου. Αργότερα μετακινήθηκαν δυτικότερα και εγκαταστάθηκαν στις περιοχές που κατοικούσαν οι Σλάβοι.

Slide 17

Οι γείτονες των Βυζαντινών Βούλγαροι Οι Βούλγαροι ήταν ασιατικής καταγωγής και αρχικά είχαν εγκατασταθεί στη βορειοανατολική περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Αργότερα μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στη σημερινή περιοχή της Βουλγαρίας.

Slide 18

Οι γείτονες των Βυζαντινών Άραβες Οι Άραβες ζούσαν στην άγονη αραβική χερσόνησο. Ήταν νομάδες και μετακινούνταν διαρκώς από περιοχή σε περιοχή. Έγιναν μια επικίνδυνη δύναμη για τους Βυζαντινούς μετά την οργάνωση τους από το Μωάμεθ.

Slide 19

Καλό διάβασμα

URL: