Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.

+679

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Αυτοκράτορας Ηράκλειος (610 μ.Χ.) Ήταν Έξαρχος της Καρχηδόνας

Slide 3

Βυζαντινή αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολη Καρχηδόνα

Slide 4

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Αυτοκράτορας Ηράκλειος Ταμεία άδεια Βρήκε Παραμελημένο στρατό & στόλο

Slide 5

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Αυτοκράτορας Ηράκλειος Προσπάθησε να κλείσει ειρήνη Πέρσες Δεν δέχτηκαν

Slide 6

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Αυτοκράτορας Ηράκλειος Προσπάθησε να κλείσει ειρήνη Άβαροι Ζητούν υπερβολικά ανταλλάγματα

Slide 7

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Βοήθεια από τον πατριάρχη Σέργιο Με χρήματα της Εκκλησίας

Slide 8

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Οργανώνει στρατό & στόλο

Slide 9

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Επισκευάζει τα τείχη

Slide 10

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Μαζεύει εφόδια & τροφές

Slide 11

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Μοιράζει γη σε στρατιώτες των συνόρων

Slide 12

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Κλείνει ειρήνη με Αβάρους (Χαγάνος)

Slide 13

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ενέργειες του Ηράκλειου Στρέφεται εναντίον των Περσών (Χοσρόης)

Slide 14

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Εκστρατείες του Ηράκλειου 1 εκστρατεία Βαδίζει κατά της Περσίας Φύλαξη της Πόλης: πατριάρχης Σέργιος & μάγιστρος Βώνος Πετυχαίνει και οι Πέρσες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη Μ. Ασία.

Slide 15

Αυτοκράτορας Ηράκλειος Βυζαντινή αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολη Ο Ηράκλειος οδηγώντας ο ίδιος το στρατό του διέσχισε τη Μικρά Ασία και χωρίς να πολεμήσει τους Πέρσες εισβολείς που βρίσκονταν εκεί, κατευθύνθηκε προς την Περσία Ο Ηράκλειος ήθελε να χτυπήσει τους Πέρσες στη δικιά τους χώρα. Το σχέδιο του πέτυχε μια και οι Πέρσες αποσύρθηκαν από τη Μικρά Ασία και επέστρεψαν στην Περσία

Slide 16

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Εκστρατείες του Ηράκλειου 2 εκστρατεία Βρίσκεται στην Περσία Πέρσες & Άβαροι πολιορκούν την Πόλη. Σέργιος & Βώνος την υπερασπίζονται με επιτυχία (Ακάθιστος Ύμνος)

Slide 17

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος Βρίσκεται στην Περσία

Slide 18

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Πέρσες & Άβαροι πολιορκούν την Πόλη

Slide 19

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. «Ο Ακάθιστος Ύμνος», ρωσική εικόνα του 14ου αιώνα. Στο κέντρο εικονίζεται η Παναγία, ενώ καθεμιά από τις μικρές περιφερειακές εικόνες αφορά τη διήγηση ενός από τους 24 «οίκους» του Ακάθιστου Ύμνου

Slide 20

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Οι «Είκοσι τέσσερις Οίκοι του Ακάθιστου Ύμνου», αρχές 16ου αι.

Slide 21

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Εκστρατείες του Ηράκλειου 2 εκστρατεία Νικά τους Πέρσες, παίρνει τον Τίμιο Σταυρό Ηράκλειος

Slide 22

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Μάχη ανάμεσα στο στρατό του Ηρακλείου και τους Πέρσες του Χοσρόη

Slide 23

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Χερουβείμ και Ηράκλειος δέχονται την υποταγή του Χοσρόη Β’. Πλάκα από ένα σταυρό. 1160-1170. Λούβρο. Παρίσι

Slide 24

Ο Ηράκλειος επιστρέφει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα Ο Ηράκλειος επιστρέφει θριαμβευτής στα Ιεροσόλυμα με τον Τίμιο Σταυρό

Slide 25

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Εκστρατείες του Ηράκλειου 2 εκστρατεία Αναγκάζονται να υπογράψουν ειρήνη και να επιστρέψουν στα παλιά τους σύνορα Πέρσες

Slide 26

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Δολοφονία του Χοσρόη

Slide 27

Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος μετά την νίκη του το 629 μ.Χ.

Slide 28

Καλό διάβασμα

URL: