Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου

+149

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου ©Σουδίας Γιάννης

Slide 2

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Γεια σας παιδιά. Σήμερα o μηχανικός μας θα μας μάθει μερικά μυστικά της δουλειάς του

Slide 3

Ο μηχανικός μας έφερε τα σχέδια του σχολείου που σκοπεύει να κτίσει Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου

Slide 4

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου μηχανικός μας θέλει να βρει το εμβαδόν Ο της αίθουσας υπολογιστών με μοντέρνα πλακάκια και να γεμίσει το δάπεδο

Slide 5

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Αίθουσα υπολογιστών Ένα μέτρο Ένα σημειωματάριο ας γεμίσουμε την αίθουσα με τα πλακάκια μας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ας μετρήσουμε το μέσα Το εμβαδόν είναι 15πλακάκια

Slide 6

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Μονάδα μέτρησης στην αίθουσα μας είναι το πλακάκι

Slide 7

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Μετράμε τις μεγάλες επιφάνειες σε τετραγωνικά μέτρα τ.μ. 6μ. 10μ.

Slide 8

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Για να βρούμε το εμβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου, πολλαπλασιάζουμε το μήκος του (βάση) επί το πλάτος του (ύψος) Ε ορθ.παρ/μου = 10μ. 6μ. μήκος (βάση) Χ πλάτος (ύψος) 10 Χ 6 = 60τ.μ.

Slide 9

Στο τετραγωνισμένο χαρτί μας ας βρούμε το εμβαδόν από το παρακάτω σχήμα Ε ορθ.παρ/μου = Μήκος Χ Πλάτος Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο Ε ορθ.παρ/μου = 12 Χ 7 = 84τ.μ 7μ. 12μ.

Slide 10

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Με τον ίδιο τρόπο βρίσκουμε το εμβαδόν ενός τετραγώνου

Slide 11

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Σε ένα τετράγωνο γνωρίζω πως όλες οι πλευρές του είναι ίσες

Slide 12

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Για να βρούμε το εμβαδόν ενός τετραγώνου, πολλαπλασιάζουμε πλευρά επί πλευρά Ε τετρ. = πλευρά Χ πλευρά 3 Χ 3 = 9τ.μ. 3μ. 3μ.

Slide 13

Στο τετραγωνισμένο χαρτί μας ας βρούμε το εμβαδόν από το παρακάτω σχήμα Ε τετρ. = Πλευρά Χ Πλευρά Τετράγωνο Ε τετρ. = 7 Χ 7 = 49τ.μ 7μ. 7μ.

Slide 14

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Πάμε τώρα να βρούμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου

Slide 15

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Για να βρούμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου

Slide 16

βρίσκουμε το γινόμενο των κάθετων πλευρών του Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου

Slide 17

και στη συνέχεια το διαιρούμε δια 2 Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου αφού το εμβαδόν του είναι το μισό ενός τετραγώνου ή ορθ. παραλληλογράμμου

Slide 18

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Για να βρούμε το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου, πολλαπλασιάζουμε καθετή πλευρά επί κάθετη πλευρά και στη συνέχεια διαιρούμε δια δύο (2) Ε ορθ.τριγώνου = κάθετη πλευρά Χ κάθετη πλευρά 3 Χ 3 δια δύο (2) _____ 2 = 4,5τ.μ. 3μ. 3μ.

Slide 19

Στο τετραγωνισμένο χαρτί μας ας βρούμε το εμβαδόν από το παρακάτω σχήμα Ε ορθ. τριγώνου = κάθετη πλευρά Χ κάθετη πλευρά δια δύο (2) Ορθογώνιο τρίγωνο Ε τετρ. = 7 Χ 7 = 49 : 2 = 24,5τ.μ 7μ. 7μ.

Slide 20

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Μάθαμε Ε ορθ.παρ/μου = Μήκος Χ Πλάτος Ε τετρ. = Πλευρά Χ Πλευρά Ε ορθ. τριγώνου = κάθετη πλευρά Χ κάθετη πλευρά δια δύο (2)

Slide 21

Εμβαδόν τετραγώνου, ορθογωνίου παραλληλογράμμου και ορθ. τριγώνου Το καινούργιο μας σχολείο θα είναι έτοιμο σε λίγους μήνες και θα έχει αίθουσα υπολογιστών

Slide 22

Καλό διάβασμα, παιδιά. Γεωμετρικά σχήματα Περίμετρος

URL: