ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ6 - ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ & ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

+792

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ 6 ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ & ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ Ε΄ ΤΑΞΗ © Γρηγόρης Ζερβός

Slide 2

σελ. 87

Slide 3

σελ. 87

Slide 4

σελ. 87 Το κέρμα που θέρμανα δεν περνάει ανάμεσα από τα καρφιά. Αφού βούτηξα το κέρμα στο νερό, περνάει ανάμεσα από τα καρφιά.

Slide 6

σελ. 88 Τα στερεά σώματα όταν θερμαίνονται, δηλαδή όταν παίρνουν ενέργεια, διαστέλλονται. Όταν ψύχονται, δηλαδή όταν δίνουν ενέργεια, συστέλλονται.

Slide 7

Διαστολή ονομάζεται το φαινόμενο της αύξησης των διαστάσεων ενός υλικού σώματος, όταν θερμαίνεται (όταν παίρνει ενέργεια). Συστολή ονομάζεται το φαινόμενο της ελάττωσης των διαστάσεων ενός υλικού σώματος, όταν ψύχεται (όταν δίνει ενέργεια).

Slide 8

Όταν ένα σώμα θερμαίνεται, τα μόρια του αρχίζουν να κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και απομακρύνονται το ένα από τ’ άλλο, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, δηλαδή το σώμα διαστέλλεται.

Slide 9

γέφυρες Εφαρμογές της διαστολής των στερεών

Slide 10

θερμοστάτες

Slide 11

ράγες τρένων

Slide 12

καλώδια ΔΕΗ

Slide 13

σελ. 88 Χάρη στους κυλίνδρους το άκρο της γέφυρας μπορεί να κινείται, ώστε να μην καταστρέφεται η γέφυρα λόγω της διαστολής.

Slide 14

σελ. 88 Τα σύρματα της ΔΕΗ είναι περισσότερο τεντωμένα το χειμώνα, γιατί το χειμώνα επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και τα σύρματα συστέλλονται. Οι γραμμές στράβωσαν λόγω της διαστολής, όταν η θερμοκρασία αυξήθηκε πολύ.

Summary: Θερμαίνοντας & ψύχοντας τα στερεά ΦΥΣΙΚΗ Ε΄ ΤΑΞΗΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΦΕ6

URL: