חשמל בבית

+42

No comments posted yet

Comments

Slide 1

פרק 1 מיון של מכשירי חשמל כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 2

מכשירי החשמל הפכו להיות חלק מחינו היומיומיים. על ידי הכנסת תקע לתוך השקע או על ידי הפעלת מפסק חשמלי, מפעילים אנו מכשירי חימום וקירור, תאורה ועוד. מכשירי החשמל משמשים אותנו גם בעבודות בית רבות: בישול, ואפייה, כביסה ושאיבת אבק, ועוד כהנה וכהנה. בפרק זה תעסוק במיון של סוגים שונים של מכשירי חשמל. המיון יבוצע על פי השימושים השונים של המכשירים. דוגמא: מדיח כלים: - מחמם מים, ומנקה את הכלים. מחרטה : מסתובבת, וחורטת בחומר עגורן ( מנוף ) : מסתובב, מגלגל כבל, ומרים משא. אורגן חשמלי : סוגר מעגלים חשמליים, המפעילים צלילים פנס רחוב : מחמם חוט להט, ומאיר מגהץ : מתחמם, ומיישר קמטים ראה פרוט מדוגם בשקפים הבאים... 1. מיון של מכשירי חשמל ביתיים עמ' 2 השלם בחוברת כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 3

מחרטה מסתובבת וחורטת בחומר 1. מיון של מכשירי חשמל ביתיים עמ' 2 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 4

עגורן (מנוף גדול) מסתובב, מגלגל כבל ומרים משא עמ' 2 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 5

אורגן חשמלי סוגר מעגלים חשמליים ומשמיע צלילים עמ' 2 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 6

פנס רחוב מחמם חוט להט ומאיר עמ' 2 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 7

עבודה כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 8

כל המכשירים החשמליים עושים עבודה עבודה של מכשיר חשמלי פירושה הפיכת אנרגיה חשמלית לאנרגיה אחרת המשך עמ' 2 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 9

דוגמא: עבודת התנור היא : הפיכת אנרגיה חשמלית לאנרגיה של חום. עבודת המנוע החשמלי היא : הפיכת אנרגיה חשמלית לאנרגיה של תנועה. עבודת המקרר החשמלי היא : _____________________ עבודת היא ______________________ עבודת היא : _____________________ עבודת היא : _____________________ עבודת היא : ______________________ עבודת היא: _______________________ השלם בחוברת המשך עמ' 2- 3 כל הזכויות שמורות לבני ברקו מיבש השיער המאוורר הרדיו תנור החימום הפטפון

Slide 10

מכשירי החשמל הביתיים הופכים אנרגיה חשמלית לאחת, או יותר, מצורות האנרגיה הבאות : תנועה חום אור קול עמ' 3 כל הזכויות שמורות לבני ברקו השלם הטבלה בחוברת

Slide 11

פעולת לואי כל מכשיר חשמלי מיוצר כדי לבצע עבודה רצויה לנו. למכשירים אלה יש גם פעולות לואי שאינן רצויות. לדוגמא : שם המכשיר : מקדחה, פעולת הלואי: רעש, חום. שם המכשיר : נורה, פעולת הלואי : חום עמ' 4 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 12

פרק 2 ההספק ההספק של מכשירי חשמל ביתיים כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 13

2. ההספק של מכשירי חשמל ביתיים אפשר לבצע עבודה כלשהי מהר, ואפשר לבצע את אותה העבודה לאט. דוגמא: שני פועלים מעמיסים בו זמנית תיבות פרי על גבי משאיות שוות. פועל א' מעמיס משאית אחת במשך שעה, ופועל ב' מעמיס רק מחצית המשאית בשעה. מכאן שקצב עבודתו של פועל א' / ב' גדול יותר . נהוג לאמר שהספקו של פועל א' / ב' גדול יותר מהספקו של פועל א' / ב' ההספק החשמלי של מכשיר חשמלי הוא קצב הביצוע של עבודתו עמ' 6 כל הזכויות שמורות לבני ברקו השלם בחוברת

Slide 14

1 מ' 0.5 מ' מושג ההספק שני מנועים המרימים את אותו משא. שני המנועים עבדו במשך דקה אחת. עמ' 6 כל הזכויות שמורות לבני ברקו ציור מס' 1

Slide 15

עמ' 7 ניסוי 1 מהירות הסיבוב של מאוורר כל הזכויות שמורות לבני ברקו ספק הספקו של איזה מאוורר היה הגדול ביותר, ושל איזה היה הקטן ביותר ? איך קבעת זאת ? ציור מס' 2 השלם בחוברת

Slide 16

מודדים "הספק" ביחידה ששמה "וואט" Watt - - על שם המדען ג'ימס וואט, מסמנים את ההספק באות הלועזית W שהיא האות הראשונה על שמו. שים לב ! ההספק הוא תכונה חשמלית של כל מכשיר חשמלי, התכונה הזו קובעת את קצב עבודתו של המכשיר. עמ' 7 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 17

מהי עבודתה של הכירה החשמלית ? 3 V 1.5 V 4.5 V 6 V 12 V 24 V 30 V 90 w 24 v 65 w 24 v 50 w 24 v 1 2 3 עמ' 8-9 ניסוי 2 - ההספק של כיריים כל הזכויות שמורות לבני ברקו ספק השלם בחוברת טרמומטר מד טמפרטורה כוסית פיירקס - זכוכית עמידה בחום משורה – כלי למדידת כמות חבר את הכירות לספק, קח את כוסית הפיירקס ומזוג לתוכה 20 סמ"ק מים. לפני שאתה מניח אותה על הכירה, הכנס לתוכה (מד חום) ומדוד את הטמפרטורה ההתחלתית הנח את הכוסית על הכירה הפועלת והורד אותה כעבור דקה. חזור על הניסוי גם עם 2 הכירות האחרות. רשום את התוצאות בטבלה מס' 1 ציור מס' 3 א' איזה כירה ביצעה את העבודה בקצב המהיר ביותר, איך הסקת את מסקנתך ? הגורמים העיקרים המופעים בניסוי הם: כמות המים, עליית הטמפרטורה, זמן החימום, הספק. אילו מ- 4 הגורמים היו שונים בכל שלב של הניסוי ? הספק הכירה הוא קצב החימום שלה

Slide 18

עמ' 10 ניסוי 3 – הספק של נורת להט כל הזכויות שמורות לבני ברקו ציור מס' 4 1 2 3 נורת הלהט הופכת אנרגיה חשמלית לאור. זוהי עבודתה של נורת הלהט. ההספק מבטא את קצב העבודה, כלומר, את קצב הפיכת האנרגיה החשמלית לאור. יוצא איפה ש : ככל שההספק של נורת הלהט גדול יותר, כך תגדל עוצמת האור. W5 15W W52 W52 השלם בחוברת

Slide 19

"נורת הלהט" הופכת אנרגיה חשמלית לאור. זוהי עבודתה של נורת הלהט. הספק מבטא את קצב העבודה: כלומר, את קצב הפיכת האנרגיה החשמלית לאור. יוצא ש: ככל שההספק של נורת הלהט גדול יותר, כך תגדל עוצמת האור. עמ' 10 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 20

"ההספק" של מכשיר – הוא הקצב בו הוא עושה את עבודתו, כלומר : כמה עבודה עושה המכשיר ביחידות זמן. סיכום עמ' 11 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 21

הסבר את המושג "קצב עבודה" _____________________________________ באיזה מושג משתמשים במקום המושג "קצב עבודה" ? ____________________ באיזה יחידות מודדים זאת ? _______________________________________ שלוש כירות שונות שימשו לחימום 100 סמ"ק מים ב –C 200 א. כירה מס' 1 עשתה זאת ב- 2 דקות ב. כירה מס' 2 עשתה זאת ב- 3 דקות ג. כירה מס' 3 עשתה זאת ב- 4 דקות שלושת הכירות ביצעו אותה העבודה. מדוע לדעתך היו זמני החימום שונים ?_________ 4. א. עובד מתפרה מנוסה מחבר 4 זוגות מכנסיים בשעה. עובד מתחיל מצליח לחבר רק 2 זוגות מכנסיים בשעה. הספקו של מי גדול יותר ? __________________________ ב. כמה זוגות מכנסיים יחבר כל אחד מהם במשך יום עבודה של 8 שעות העובד המנוסה : ________________ העובד המתחיל ____________________ ג. לכמה זמן יזדקק העובד המנוסה, כדי לחבר 20 זוגות מכנסיים _________________ ו לכמה זמן יזדקק העובד המתחיל לביצוע אותה העבודה ? ___________________ ד. איזו עבודה ביצע כל עובד בסעיף ג' ____________________________________ שני מנועים הרימו משקולת בת 2 ק"ג לגובה של 1 מטר. מנוע א' עשה זאת ב – 1 דקה, מנוע ב' ב – 2 דקות. א. האם היו ההספקים שלהם שווים ? _____________________________________ ב. האם עשו המנועים אותה עבודה ? _____________________________________ ג. מה אתה מסיק על הקשר שבין זמן ביצוע העבודה לבין הספק המנוע ? על הנתונים ועל תשובותיך ל א' ו- ל – ב' _____________________________________________ השב על שאלות 1- 5 בחוברת ועל שיעורי הבית. עמ' 12 - 11 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 22

פרק 3 עבודת החשמל כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 23

500 W 1000 W 1500 W 100 0 C 15 10 5 15 10 5 15 10 5 100 0 C 100 0 C דקות דקות דקות עמ' 15- 14 כל הזכויות שמורות לבני ברקו חשב את המכפלה בטור האחרון שבטבלה. כתוב את הגורמים העיקרים שהשתתפו בניסוי איזה מ – 4 הגורמים היו קבועים ? כזכור לך, עבודת הכירה היא הפיכת אנרגיה חשמלית לחום. האם לדעתך סיפקו שלוש הכירות אותה כמות חום בכל אחד משלושת המקרים ? מה מיוחד בתוצאת המכפלה בטור האחרון שבטבלה ? לפניך תאור של ניסוי, שבו מנוצלת עבודת החשמל באמצעות כירות לחימום. לפניך 3 כירות הנבדלות זו מזו בהספק שלהן, מחממות 1 ליטר מי ברז. זמני החימום עד להרתחה מופעים בציור, השלם וחשב הנתונים כמופיע בטבלה מס ' 4 שבחוברת, וכן השב על השאלות. ציור מס' 3 ב' טבלה מס' 4

Slide 24

חימום המים הוא תוצאה של עבודת הכירה. עבודת הכירה מתקבלת מעבודת החשמל עבודת החשמל נמדדת על ידי המכפלה הספק X זמן עמ' 15-16 כל מכשיר חשמלי מבצע עבודה עבודה זו יכולה להיות חימום, הארה, תנועה בכל מקרה, כמות העבודה היא : הספק X זמן כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 25

מדידת העבודה וצריכת החשמל כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 26

דסקית – הנמצאת מתחת למספר חלון – בו מוצג מספר קוט"ש = קילו ואט לשעה קילו =1000 (קילומטר = 1000 מטר) (קילוגרם = 1000 גרם ) ואט = יחידת הספק סימונה W המונה הוא מכשיר למדידת כמות עבודת החשמל. הוא סופר את סיבובי הדסקית והופך אותם למספר המופיע בחלון עמ' 16- 18

Slide 27

הספק קצב סיבוב הדסקית קצב עשיית העבודה החשמלית זמן מספר השניות שהדסקית הסתובבה מספר שניות שהמכשיר פעל עבודה קצב סיבוב X זמן מספר סיבובים של הדסקית הספק המכשיר X זמן הפעולה עבודת החשמל הדסקית

Slide 28

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 29

סיכום השב על שאלות 1-3 בחוברת ועל שיעורי הבית (דף המורה ) כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 30

פרק 4 השתמש בחשמל בתבונה כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 31

השתמש בחשמל בתבונה יש להקפיד על בידוד. החימום באמצעות חשמל הוא נקי ואין צורך להשאיר פתחי אוורור. טמפרטורה נעימה בבית ( בחורף ) היא C 180 - 200 אין צורך לחמם יותר מכך חימום דירות בחורף מיזוג אוויר בקיץ C 250 אין צורך להוריד את הטמפרטורה מתחת לכך. גם במקרה זה יש לשמור על בידוד. מיזוג אויר בקיץ חימום המים לכוון לדרגת חום C 600 אין צורך להוריד את הטמפרטורה מתחת לכך. גם במקרה זה יש לשמור על בידוד. כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 32

תאורה אין צורך להאיר חדר שלם, קרב את הנורה. כל מכשירי החשמל הביתיים מבצעים עבודה. כל מכשיר מיועד לעבודה מסוימת, יש מכשירים המבצעים עבודה נוספת לעבודה שנועדו לה. זוהי עבודה מיותרת שהמכשיר מבצע באמצעות האנרגיה החשמלית. ביצוע הפעולה העיקרית רצוי לנו . אבל ביצוע הפעולה המיותרת הוא בזבוז אנרגיה. מכשיר יעיל מנצל את מירב האנרגיה החשמלית לביצוע העבודה הרצויה. כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 33

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 34

פרק 5 מתח המקור החשמלי הסרט עמוד/קו מתח גבוה מסוכן - קרינה כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 35

מתח המקור החשמלי לעיתים קורה שאור הנורות הנדלקות בחדר נחלש לזמן מה, ממה לדעתך נובעת התקלה, מהנורות או מגורם אחר ? הסבר.... המורה ידגים לפנייך את הניסוי.... ניסוי – שינוי מקור החשמל על פעולת מכשרים 3 V 1.5 V 4.5 V 6 V 12 V 24 V 30 V 12v 6v 24v כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 36

איך יפעל המכשיר כאשר הבורר מחובר לשקע שלידו מספר קטן מהמספר הרשום על המכשיר ? מה לדעתך יקרה למכשיר, כאשר מצב הבורר יהיה ליד מספר הגדול מהמספר הרשום על המכשיר ? כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 37

מתח חשמלי מודדים ב- וולט יחדת המתח קרויה "וולט" על שם המדען וולטה מצינים אותה באות V כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 38

על מכשירי החשמל הפועלים בבתינו רשום ההספק, יחד עם המתח המתאים לו. בדוק זאת ! חברת החשמל בישראל חייבת לספק ללקוחתיה מתח של כ - V220 וולט. היצרנים של מכשירי החשמל חייבים להתאים את עצמם לכך. כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 39

לעיתים רואים בבית מספר מכשירי חשמל הפועלים יחד באופן תקין, כלומר, כולם מקבלים את המתח המתאים להפעלתם. רשת החשמל בנויה בצורה המתאימה לכך. בהמשך תלמד על צורת חיבור זאת. על קומקום חשמלי כתוב V 220 - W 1000 מה משמעות הדבר ? _____________________ השלם את השאר בחוברת ... כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 40

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 41

עמ' 38 - 39 להשיב בחוברת עמוד 39 חיבור מקבילי כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 42

להשיב בחוברת עמוד 40 אילו היה אפשר לחבר ללוח החיבורים נורות נוספות, האם הן היו דולקות ? אם יוציאו את אחת הנורות מהלוח, האם האחרות תמשכנה לדלוק ? על איזה תכונה במקביל למדת מהניסוי ? כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 43

אם מנתקים את אחת הנורות במעגל המקבילי, האם המתח ישתנה ? גם לאחר הניתוק נשאר המתח בנקודות החיבור, זהו המצב גם בשקעים שבבית, חברת החשמל מעמידה לרשותך את המתח כדי שתוכל להשתמש בכל זמן שתזדקק לו. להשיב בחוברת עמוד 41 חיבור הוולטמטר הוא במקביל כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 44

סיכום נושא המתח כדי שמכשיר חשמלי יבצע כראוי את העבודה שלמענה נוצר, יש לחברו למתח המיועד לו. מכשיר מפתח הספק, בהתאם למתח, שאליו הוא מחובר. המתח הוא "דחף" להפעלת המכשיר המחובר אליו. היחידות שבהן נמדד המתח נקראות וולט ( V ) חברת החשמל מעמידה לרשות צרכניה בארץ מתח קבוע של V 220. מודדים מתח בעזרת וולטמטר ( מד מתח ) מחברים אותו במקביל למכשיר שאת מתחו בודקים. כל המכשרים הביתים מחוברים במקביל זה לזה. כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 45

להשיב בחוברת עמוד 43 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 46

פרק 6 הזרם החשמלי כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 47

מכשיר חשמלי פועל כשהוא מחובר למקור חשמל ( ספק, שקע, סוללה ) זרם החשמל העובר במכשיר מאפשר את פעולתו. המקור נותן "דחיפה" לזרם החשמל. גודל הדחיפה הוא המתח הקיים במקור. השב על השאלה בחוברת... כשמכשיר חשמלי פועל, סימן הוא שעובר בו זרם חשמלי. כאשר המכשיר מחובר למקור המתח המתאים, וזרם חשמלי אינו עובר בו, לא יוכל המכשיר לפעול. הזרם החשמלי כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 48

תקלות במעבר זרם כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 49

מדידת הזרם והגורמים המשפעים עליו נהוג לסמן מד זרם ב מד הזרם מודד את עוצמת הזרם החשמלי במעגל. עוצמת זרם חשמלי מודדים ביחידה ששמה " אמפר ". אמפר מסמנים באות A . לכן נקרא מד הזרם אמפרמטר. לצורך מדידות הזרם מחברים את האמפרמטר בטור למעגל, בכדי שכל הזרם העובר במעגל יעבור דרכו. כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 50

בפרק קודם ראית את השפעת השינוי בעוצמת המתח, למדת שירידה במתח החלישה את פעולת המכשיר. קבעת, שירידה במתח גרמה לשינויים בהספקו של המכשיר. כעת, תלמד על השפעת השינוי של עוצמת הזרם. עוצמת זרם גדולה מידי מסכנת את רשת החשמל בבית. להגנתה משתמשים בנתיכים. הנתיך מפסיק את הזרם החשמלי בחלק מהדירה, או בכולה כדי להגן על מערכת החשמל בבית. כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 51

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 52

שים לב ! האמפרמטר ( מד זרם ) מחובר בטור למעגל ( גם כשהמעגל מקבילי ) ריבוי צרכנים השב על שאלות בעמוד 53- 55 בחוברת כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 53

נתיך חצי אוטומטי 1. מצב מעלה - מעגל מחובר 0. מצב מטה - מעגל מנותק כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 54

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 55

אפשר לסכם את התנהגות הנתיך כך : א) כאשר עוצמת הזרם, העובר דרך הנתיך, עולה בהרבה על הערך הרשום עליו הנתיך "קופץ" מיד. ב) כאשר עוצמת הזרם, העובר דרך הנתיך, עולה במקצת על הערך הרשום עליו הנתיך "קופץ" כעבור זמן מה. ג) כאשר עוצמת הזרם, העובר דרך הנתיך, קטנה מהערך הרשום עליו הנתיך אינו "קופץ". המצבים המתוארים בסעיפים א' ו – ב' נקראים " עומס יתר " כאשר מחברים לשקע חשמלי מכשירים שההספק הכולל שלהם גדול מכפי שהמעגל יכול לשאת, עוצמת הזרם גדולה מידי. זה נקרא " עומס יתר" . עומס יתר כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 56

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 57

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 58

סיכום תפקיד הנתיך תפקיד הנתיך הוא לפתוח את המעגל החשמלי. הנתיך מפסיק את זרם החשמל, כאשר עוצמתו גדולה מזו שהמערכת והחוטים מתאימים לה. ניתוק כזה נוצר בשני מקרים : א. כשהמכשיר או המוליכים אינם תקינים, נוצר - קצר . ב. כשהמכשירים תקינים אך ההספק הכולל גדול מדי, נוצר – עומס יתר בבית שלא היה מצויד בנתיכים. עוצמת זרם גדולה הייתה גורמת לכך, שהחוטים שבתוך הקירות היו מתלהטים יתר על המידה. וזה היה יכול לגרום לשרפה. זו הסיבה שבכל בית חייבים להתקין נתיכים. כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 59

כשאתה בא לתקן נתיך, בדוק : א. האם החוט ( התיל) לתיקון הנתיך עשוי חוט נתיכים מיוחד ? ב. האם עובי התיל מתאים ? על חבילת חוטי הנתיך רשומה עוצמת הזרם שהחוט מיועד לה . 10A כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 60

ספק 2 3 1 4 מה תפקידו של המפסק ? לפניך מערכת שבה מחוברים 4 מפסקים באיזה מהמקרים הבאים תאיר המנורה ? המפסק כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 61

ספק א 1 2 3 ספק ב 1 2 3 א. איזה משני התרשימים מתאר חיבור במקביל ? ב. אם מוצאים במעגל א' את נורה 2 מבית הנורה מה יקרה לנורה 1 ו – 3 ? ג. אם מוצאים במעגל ב' את נורה 2 מבית הנורה מה יקרה לנורה 1 ו – 3 ? השלם את התשובות לשאר השאלות שבעמוד זה בחוברת כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 62

שתי שיטות שונות לחיבור

Slide 63

התאמת נתיך למכשיר. על מגהץ חשמלי רשום 220V – 1100W על סמך נתונים אלה אפשר לחשב את עוצמת הזרם במגהץ, בעת פעולתו _________ הנתיך צריך להיות מותאם לעוצמת זרם זו, וחייב לעמוד בה. שיעורי בית - השב על טבלה מס' 13 בחוברת כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 64

פרק 7 התנגדות המכשיר החשמלי כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 65

התנגדות המכשיר החשמלי בפרק הקודם למדת על הזרם החשמלי. הזרם החשמלי עובר במכשיר המחובר למקור החשמל. המתח הוא ש "דוחף" את הזרם. המכשרים החשמליים מתנגדים למעבר הזרם דרכם. תכונה זו נקראת התנגדות חשמלית. דוגמא : ב- 4 מכשירים ביתיים, המחוברים למתח 220v , עוצמת זרם שונות. מכונת כביסה - 15A נורה בת 100w - 0.5A דוד לחימום מים ( בוילר) – 7A מזגן - 5A איזהו המכשיר בעל ההתנגדות הגדולה ביותר ? ( השב בחוברת ) כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 66

V השב בחוברת על שאלת הדוגמא, השב על טבלה מס' 14 וכן גם על השאלות שבהמשך. עמוד 65 - 66 סיכום R X מתח זרם התנגדות A חוק אוהם מודדים את ההתנגדות ביחידות הנקראות " אוהם ". מסמנים "אוהם" באות היוונית אומגה - Ω השב בחוברת על שאלות 1- 3 בעמוד 66 כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 67

פרק 8 בטיחות כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 68

על איזה סכנה מזהיר ציור זה ? כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 69

מה הסכנה במעשה לא נכון זה ? כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 70

מדוע אסורים מתקנים כאלה בשימוש ? כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 71

באיזה סדר יש לנתק או לחבר את החיבורים א' ו - ב' של חוט החשמל של הקומקום ? א ב כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 72

על אילו כללי בטיחות עובר האיש בציור ? כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 73

בציור מתוארת: א) פעולה אסורה בהחלט, מהי הפעולה ומהי הסכנה ? ______________ ב) פעולה שחייבים לעשות, במקרה זה. מהי ? כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 74

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 75

איזה סכנה נשקפת לאנשים בציורים הבאים ? הסבר ___________________ כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 76

איזה הוראה יש לתת לילדים המעיפים עפיפונים ? כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 77

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 78

פרק 9 מתקני בטיחות כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 79

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 80

כל הזכויות שמורות לבני ברקו

Slide 81

פרק 10 סיכום כל הזכויות שמורות לבני ברקו

URL: